dr. Illéssy János: Az 1754-1755. évi országos nemesi összeírás (1902)

AM. KIR.ORSZ. LEVÉLTÁR KÖNYVTÁRA

Next