Csongrád Megyei Hírlap, 1967. október (12. évfolyam, 232-257. szám)

1967-10-28 / 255. szám

4 Biarro, Oktober so KOSSUTH-ADÓ 8.15 Operettrészletek 9-15 A hét előadóművésze: John Barbirolli. Bemutató előadás 1Q.10 Óvodások műsora 10.30 Népi zene 11.00 Iskolarádió 11.30 A köpeny. Részletek Pucci­ni operájából 12.15 Tánczenei koktél 13.18 John Barbirolli vezényel 14.00 Népi zenekarok műsorából 14.30 A Moszkvai Rádió új felvé­teleiből 14.40 Négykézláb. Komédia pró­zában 15.15 Szórakoztató zenekari mu­zsika 16.10 A Gyermekrádió műsora 16.52 Édes anyanyelvünk 37.05 Külpolitikai figyelő 37.13 Anna Moffo énekel ! 17.41 Az én űrhajóm. 19.35 Vallomások a muzsikáról 20.53 Népdalcsokor 21.27 Néró, a legjobb fiú­ 22.20 Ritmikus percek 22.40 Emlékezzünk a régiekről 23.00 Corelli: Trió szonáták 0.10 Filmzene PETŐFI-ADÓ 10.00 Látogatás Vico Torriani-ná! 10.29 Zenekari muzsika 11.30 Népi zene 12.00 Zongoraművek 13.01 Gazdaszemme! 13.16 Ismerkedjünk a jazz-rauzsi­­kával 14.08 Mascagni-áriák 14.20 Fütyül a rigó. 14.31 Kedvelt régi melódiák 15.04 Egy kis polkazene 15.14 Ifjúsági műhelysarok 15.24 Murray Dickie énekel 15-41 Cigánydalok, csárdások 16.05 Mai témák, mai dalok 16.15 Szimfonikus táncok 16.35 Tatárjárás. Részletek 16.50 Dezséry László írása 17.00 Ötórai tea 13.10 Wagner operákból 18.35 Gazdasági életünk és az ember­e­k 19.00 Néni zene 39.35 A Magyar Állami Hangver­­senyzenekar hangversenye 32.25 A hét előadóművésze : John Barbirolli (ism.) KEDD. OKTÓBER 31 KOSSUTH-ADÓ 8122 Schubert-dalok 8.50 Hol­ történt? 5.00 A Gyermekrádió műsora 3.42 Filmslágerek 101.0 Vadóc. Hangképek Vaszilij Akszjonov elbeszéléséből. 10.40 Dietrich Fischer-Dieskau énekel 11.00 Iskolarádió 11.40 Magyar nóták 12.15 Zenekari muzsika 13.03 Az elégtétel. 13.18 Könnyűzene 13.58 Úttörők veterán útitársa 14.08 Magyar kamarazene 14.15 Az MRT Gyermekkórusa énekel 14.25 Nem boszorkányság, techni­ka! 14.45 A Fővárosi Zeneiskola Szer­vezet növendékeinek műso­ra 15.15 50 év dalaiból — II. rész 15.50 Leányvásár. Részletek 16.24 Rádióiskola 17.05 Találkozás a világsajtóban ■17.20 Földművesszövetkezeti együttesek vetélkedője. 17.50 Artur Schnabel zongorázik 18.00 Gazdasági szemle 18.30 Könnyűzenei híradó 19.25 Ökölvívó MRT 19.30 A Szabó család 20.00 Bizet-áriák 20.15 A banán slágerei 20.50 Az MRT szimfonikus zene­karának hangversenye kb. 22-20 Jancsó Adrianne énekel 22.45 Először mag­yarul. Ének Amon­né tiszteletére 23.00 Varázskeringő 23.30­­Teney Zoltán fuvolázik 0.10 Sanzonok — könnyűzene PETŐFI-ADÓ 1­6.66 Tánczene 10.45 Az értől az óceánig­­ 1.00 Zenekari muzsika 11.40 Fiatalok Stúdiója 12.66 Népdalok, nép­­táncok 12.43 Házunk tája 13.03 Gluck, Orfeusz­­ és Euridike — II. felvonás 14.08 A csodatükör. Részletek Bu­­day—Babay daljátékából 14.25 Életutak. 14.35 Magyar fúvószene 14.45 Operahatosok 15.00 Tánczenei koktél 3­5.45 Kemény György két karco­­lata 16.05 Gencsy Sári énekel 16.20 Ifjúsági Krónika 16.32 Híres balettzenék 17.00 Csúcsforgalom 38.10 Hangverseny a stúdióban 18.45 Jókai Mór: Sic, vos. non vo­­bis c. elbeszélésének rádió­változata 19.06 Operettrészletek 19.23 John Barbirolli vezényel 20.30 Hanglemezgyűjtők húsz per­ce 20.50 Apák lánya, Földeák János regényének rádióváltozata 21.25 Melódiakölcsönző 22.21 A művelődéspolitikai rovat műsora 22.35 Handel­ áriák SZERDA, NOVEMBER 1 KOSSUTH-ADÓ 9.22 Zenekari muzsika 9.10 Evelyne Dórát énekel 9.34 Szabadakadémia 30.10 Verbunkosok, népdalok 30.55 Orvosi tanácsok a gyógysze­rekről 11.00 Iskolarádió PETŐFI-ADÓ 10.10 Verdi: Nabucco 12.15 Artemizia, Barát Endre el­beszélése 12.35 Schubert: g-moll vonósné­gyes 13.02 Könnyűzenei híradó 13.32 Iskolarádió 14.08 Spartak Trnava—II. Dózsa I. félidő. 14.45 Körmendi Vilmos táncdalai­ból 14.55 Margaret Tynes énekel 15.15 Bárdosi Németh János ver­sei 15.20 Délutáni frissítő! 16.05 Népszerű heged­űmuzsika 16.20 Nyolc órától — tíz perben. 16.30 Honthy Hanna énekel 16.45 Fúvószene táncritmusban 16.55 Orvosi tanácsok a gyógysze­rekről (ism.) 17.10 Márkus László énekel 17.30 Artur Rubinstein Chopin mazurkákat zongorázik 17.40 Katonadalok, csárdások 18.10 Tánczen© 18.30 Hangképek a Magyar Iroda­lomtörténeti Társaság veszp­rémi vándorgyűléséről 19.00 A Weiner vonósnégyes ját­szik 19.30 Népsrend 20.25 ökölvívó ŐRT 20.30 A Magyar Rádió és Televí­zió énekkara énekel 20.41 Katona-barátkozások a sen­ki földjén 21.00 Szórakoztató énekegyüttesek műsorából 21.32 John Barbirolli vezényel CistTTPp'rPír vovriwnrR, j KOSSUTH-ADÓ 8.22 Kedvelt régi melódiák 9.00 Iskolarádió 9.40 Puccini: Manon Lescaut — 10.10 Tánczene 10.36 Zongoraművek­ 11.27 Néró, a legjobb fiú 12.15 Népizene 13.03 Gazdaszemmel 13.18 MRT Szimfonikus zenekará­nak felvételeiből 14.07 Törvénykönyv: A Rádió Jo­gi műsora 15.15 Tamara Milaskina és Georg Hann énekel 15.45 Melis György énekel 16.11 Kamarazene 16.37 Oly korban éltem én. Hidas István vallomás 17.05 Időszerű nemzetközi kérdé­sek 17.15 Brahms: D-dúr hegedűver­seny 17.54 Mikrófórum 18.09 MRT népi zenekara játszik 19.30 Színészek énekelnek 19.51 Szép magyar vers 20.02 Szokolay Sándor: Vérnász. 22.20 Made in Hungary. Könnyű­zene — tánczene — jazz 23.08 Zenekari muzsika 23.40 Operettrészletek PETŐFI-ADÓ 10.00 Barokk muzsika 10.40 Közgazdasági lapszemle 10.50 Az örök Pygmalion. A mon­dától a musicalig és filmig 11.53 Magyar fúvósátiratok 12.11 Mindenki kedvére 14.08 Népdalok 14.29 A játékkiállításról jelentjük. Nagy Tibor riportja 14.39 Mai témák — mai dalok 14.50 II. félidő! Közvetítés baj­noki labdarúgó-mérkőzések­ről 15.20 Csak fiataloknak! 16.10 Gershwin F-dúr zongora­verseny 16.39 Őfelsége kapitánya. Részle­tek Sullivan­ Gilbert operett­jéből 16.50 önmagunkról . . . Kiállítás a Váci úton. Vincze Péter ri­portja 17.00 Hangverseny a stúdióban 17.20 Egy forradalmár portréja 17.30 Délutáni frissítő 18.10 Patachich Iván: Hat mad­rigál 18.21 Tánczene 18.45 Sik Endre: „Próbaévek** c. könyvének ismertetése 18.55 Fültörő. Zenei rejtvénymű­sor 20.25 ökölvívó ORT­T 20.30 A verstől a kabaréig. Mozaikok Heltai Jenő mű­veiből 21.18 Verbunkosok, magyar nó­ták 22.00 Kreisler karmester muziká­lis klubjában PÉNTEK. NOVEMBER 3. KOSSUTH-ADÓ 8.22 Népi z­ene 9.00 Költőkkel a Marica völgyé­ben. 9.20 A magyar munkásmozgalom dalaiból 9.30 Könnyűzene 10.10 Óvodások műsora 10.30 Édes anyanyelvünk 10.35 Sándor Judit énekel 10.59 Lottóeredmények 11.00 Iskolarádió 11.30 Két nyitány­ 12.15 Tánczenei koktél 13.03 Csajkovszkij operáiból 13.50 Könnyűzene 14.04 Hernádi Lajos Liszt-műve­ket zongorázik 14.30 Róka Móka Bábszínháza 15.15 Üzenetek 15.55 Beszéljük meg . . . 16.00 Az MRT gyermekkórusa énekel 16.45 Operettrészletek 17.10 Mozart-kettősök 17.35 Nyitott stúdió, Petress Ist­ván műsora 18.00 Új Zenei Újság 18.40 Hozzon egy dalt Budapest­re! 18.45 Boross Jolán népdalokat énekel 19.25 Közvetítés az ökölvívó olim­piai reménységek tornájá­ról 19.35 Szórakoztató zene 20.05 Esti pihenő­­ muzsikával 21.00 111 vés Gyula vallomása 22.20 John Barbirolli világhírű lemezeiből 23.13 Könnyűzene 0.10 Régi Onéra muzsika PETŐFI-ADÓ­­ 10.00 Hej Madrid, Madrid 11.59 Kamarazene 12.58 Térképvázlat a műveltség­ről. 13.13 Szüreti bál, Heeryi Füstös István népdaljátéka 14.08 Délutáni frissítő 14.40 Szántó Jenő műsora 14.50 Könnyű , fúvósmuzsika 15.00 Operakórusok 15.15 Népi kalendárium —* No­vember 15.25 Sárdy János operettdalokat énekel 15.40 Horgászok öt perce 15.45 Dohnányi Ernő zongorázik 16.05 Ifjú állattenyésztők találko­zója 16.15 Két szimfonikus költemény 16.35 Fenntartott hely 17.00 ötórai tea 18.10 zsákai Aladár népi zeneka­ra játszik 18.40 Láttuk, hallottuk 19.00 Szemtől szembe John Bar­­birellivel 19.31 Ismeretterjesztő előadás 19.45 Kórusmuzsika 20.25 Közvetítés az ökölvívó olim­piai reménységek tornájáról 20.35 Közvetítés Rómából. A Ró­mai Rádió Szimfonikus ze­nekarának és énekkarának han­gverseny­e 22.18 Tánczene SZOMBAT, NOVEMBER 4. KOSSUTH-ADÓ 8.22 Lányok, asszonyok 8.42 Faló­cz László énekel 9.05 Orvosok a mikrofon előtt. 9.10 Puccini operáiból 10.10 Veszprémi óvodások éne­kelnek 10.30 Mezei csokor 11.00 Iskolarádió 11.30 Zenekari muzsika 12.15 Tánczenei koktél 13.10 Liszt művek 13.50 A hazug. 14.18 John Barbirolli vezényel 14.36 Válaszolunk hallgatóinknak 14.51 Szovjet dalok 15.15 Népizene 15.40 Hangversenynaptár 15.55 Prágai János ezredes. Rá­diójáték. II. rész. 16.40 Zsolnay Hédi énekel 17.05 Külpolitikai figyelő 17.20 Új reme­ Teinkből 17.47 Van új a Nap alatt. 18.03 John Barbirolli vezényel 19.30 Szórakoztató zene 20.30 Hegedűmuzsika 21.59 Pontos időjelzés 22.20 Kilátó 23.20 Népszerű világslágerek magyar előadókkal 0.10 Éji zene PETŐFI-ADÓ 10.00 Ravel: Szonáta 10.19 A honti igricek. 11.02 ..Mindenik embernek a lel­kében dal van” 12.15 A zalai könyvtárakban 12.30 Részletek Weber operájából. 13.00 Gazdaszemmel 13.15 Dallal-tánccal a világ körül. 14.00 Délamrerikai melódiák 14.30 Szőnyi Olga énekel 14.45 Irodalmi érdekességek 14.50 II. félidő.­­ 15.20 Házy Erzsébet Lehár ope­rettjeiből énekel 15.35 Simon István versei 15.40 Jónás Mátyás népi zene­kara játszik 16.05 A Columbia szimfonikus zenekar felvételeiből 16.23 Orvosok a mikrofon előtt. 16.28 Pol­ sceat 16.35 Elisabeth Schwarkopf éne­kel 16.50 Szombat. Szél Júlia riport-17.00 ötórai tea 19.00 Gyurkovics Mária énekel IS-10 Operettrészletek 18 40 Találja ki hol járunk? 19.15 Maros Rudolf: IT. vonósné­gyes 19.35 A jazz kedvelőinek 20.30 Virágé­nekek 20.40 Legkedvesebb hőseim 21.18 A Cseh Filharmonikus ze­nekar hangversenye VASÁRNAP. NOVEMBER 5. KOSSUTH-ADÓ 8.22 Rigolettó. Részletek Verdi operájából 9.10 Szórakoztató fűvószen© 9.25 Verbunkosok 10.12 Szimfonikus zene 12.15 Hangverseny Ziehrer mű­veiből 13.03 Oly korban éltem én. Vár­nai Zseni vallomása 13.18 Népizene 13.57 Mozart-szonáták 14.45 Hétvégi külpolitikai figyelő 15.10 C­ak fiataloknak! 15.55 Néhány perc tudomány 16.00 A Szovjetunió ma 18.00 Októberben hallották el 1 4 szer. Tánczene 18.30 Nőtt csokor 19.29 Hallgatóink figyelmébe! 22.15 Ökölvívó ŐRT 22.45 Táncoljunk 1­0.10 A zenezene folytatása PETŐFI-ADÓ 7.30 A római katolikus egyház félórája 10.00 A hét könnyű- és táncze­nei műsoraiból 12.15 MRT Hangversenyzenekar felvételeiből 13.00 Kemény Klió népdalokat énekel 13.15 Schumann: d-moll szonáta 14.00 Párizs az én Bakonyom. Az Ifjúsági Rádió műsora Ady Endréről. 14.36 II. Félidő. Közvetítés baj­noki labdarúgómérkőzések­ről 15.20 A­­Svájci Olasz Rádió felvé­teleiből 17.10 Fogvai István táncdalaiba 17.20 Madame Curie: A Lincoln­­brigád hadba indul. Kri- Z­án László írása 17.33 Smies néni muzsika 13.05 Kíváncsiak klubja 18 55 francme­óniák 20.30 Kabarékeverék 22.09 Dubarry. Részletek Millöc­ker operett­jéből 22.16 Túl hangos lennék? IV. rész 1967. OKTÓBER 30 TÓL NOVEMBER 5-IG II rádió állandó műsorszámai KOSSUTH RADIO: 4.26: Rákóczi-induló. — 4.30: Hírek. Idő­járás jelentés. — 4.32—7.58: Hajnaltól reggelig. Zenés mű­sor. — Közben: 4.45: Falurádió. — 5.00: Hírek. Idő járás jelentés. — 5.30: Reggeli krónika. — 6.00: Hírek. Idő járás jelentés. — Kb. 6.30: Hírek Idő járás jelentés. — 7.00: Reggeli Krónika II. — Kb. 7.30: Új könyvek. — 8.00 Hírek. Idő járás jelentés. *— 8.05: Műsorismertetés. A budapesti mozik és a vidéki színházak műsora. — 10.00: Hírek. Hazai lapszemle. Időjárás jelentés. — 12.00: Déli harangszó. Hírek. Nemzetközi lapszemle. Időjárás­­jelentés. — 13.00: A budapesti színházak műsora. — 15.00: Hí­rek. Idő­járás jelentés — 17.00: Hírek. Időjárás jelentés — 19.00: Esti Krónika. — 22.00: Hírek. Idő­járás jelentés. — 22.20: Sport hírek. — 24.00: Hírek. Időjárás jelentés. — 0.25 Himnusz. PETŐFI RÁDIÓ: 4.26—7.58: Azonos a Kossuth Rádió mű­sorával. — Közben: 6.20—6.30: Torna a 252 és a 314 m-es hul­lámhosszon. — 9.54: Idegen nyelvű víz­jelzőszolgálat. — 13.47: Vízállás jelentés. — 14.00: Hírek. Időjárás jelentés. — 16.00: Hí­rek. Idő­jár­ás jelentés. — 18.00: Hírek. Időjárás jelentés. — 19.54 Jó éjszakát gyerekek! — 20 00: Esti Krónika (a Kossuth Rádió 19.00 órai adásának ismétlése). — 20.20: Sporthíradó. — 23.00 Hírek Időjárásjelentés. — 23.15: Műsorzárás. A MOSZKVAI RADIO MAGYAR NYET.J­A ADASAjNA® IDŐPONTJA MAGYAR IDŐ SZERINT: Idő: 18.00—18.30; hullámhossz: 41, 49, illetve 194 m. Idő: 21.30—22.00; hullámhossz: 41, 49, illetve 194 m. 11.30 A Szabó család 12.15 Tánczenei koktél 13.03 Válaszolunk hallgatóinknak! 13.10 Részletek Saint-Saens ope­rájából 13.54 Pol-beat 14.04 Haydn: Népdalfeldolgozá­sok 14.15 A nagy tengeri kígyó. 14.35 Iskolai kórusok énekelnek 14.45 Pályaválasztás 15.00 Sparta­k-Trnava—II. Dózsa KK döntő. II. félidő 15.50 Rádióegyetem. Zenei tago­zat 16.40 Miért szép? Arany János Bolond Istók c. elbeszélő költeménye 17.17 Zenés beszélgetés Kemény Egonnal 18.09 Látogatás a Csongrádi Álla­mi Levéltárban 18.24 A Moszkvai Filharmonikus zenekar Csajkovszkij-hang­versenye 20.15 A Stúdió 11 nyilvános hangversenye a stúdióban 20.55 Gondolat. A Rádió Irodal­mi lapja 21.35 Népdalok 22.20 A hanglemezbolt könnyű­zenei újdonságai 22.40 Vezető közgazdászok írják. 22.50 Rossini operáiból 0.10 A jazz kedvelőinek KEDD 17.38 Hírek 18.05 A Magyar Hirdető műsora 18.20 100 kérdés 1- 100 felelet 19.05 Új könyvek 19.10 Gyere pajtás, énekelni! Daltanítás 19.20 Véleményem szerint. Ipán műsor 19.30 Esti mese 19.40 Zenés képeslap. Filmössze­állítás 20.00 TV-Hiradó 20.20 Századunk. Földindulás — IL rész 21.10 Fgv nap a paradicsomban TV-film 22.05 TV-Hiradó — 2. kiadás SZERDA 17.58 Hírek 35.05 Sokszemközt. Aktuális ipa­ri riportműsor 19.35 A forradalom művészete. Kisfilm 19.05 Hazai tükör. Aktuális Jegy­ 19.10 A változó Zselic. Riportfilm 19.30 Esti mese 19.40 Kubai ritmusok. Filmössze­állítás 20.00 TV-Hiradó 20.20 Tiszta tavak. Magyarul be­szélő szovjet film 21.35 Snartak Trnava—Újpesti Dózsa. Közép-európai Kupa döntő labdarúgó mérkőzés II. félidejének közvetítése Trnavából, felvételről 22.20 TV-Hiradó — 2. kiadás CSÜTÖRTÖK 10.15 Tiszta tavak Magyarul be­szélő szovjet film (ism.) 11.30 A változó Zselic. Riport­film (ism.) 17.58 Hírek 18.05 Érintésvédelem. A Magyar Hirdető kisfilmje 18.15 A vapitik országában. Len­gyel kisfilm 18.35 Telesport 19.00 Kancsoljuk. Helyszíni köz­vetítés 19.30 Esti mese 19.40 Nótaszó 20.00 TV-Hiradó 20.20 Halló fiúk! Halló lányok! 21.20 Illyés Gyula köszöntése 21.40 Az Üzbég „Bahor” Együttes műsorából. Részlet a Ma­dách Színház-i előadásból 22.10 TV-Hiradó — 2. kiadás PÉNTEK 9.30 Fgv nap a paradicsomban. TV-film (ism.) 30.20 A vapitik országában. Len­gyel kisfilm (ism.) 10.40 Telesport (ism.) 18.58 Ünnepi ülésszak. Részletek az SZKP Központi Bizottsá­gának, valamint az Orosz Föderáció Legfelső Tanácsá­nak közös üléséről, felvé­telről kb. 21.15 Ünnepi hangverseny Moszkvából, a Kongresszusi Palotából SZOMBAT 17.58 Hírek 18.05 A Magyar Hirdető műsora 18.10 Szavak és jelek ... (I. rész) 18.40 A TV-jelenti­. Aktuális ri­portműsor 19.25 Esti mese 19.35 Don Quijote, Magyarul be­szélő francia rövidfilmsoro­zat — IV. rész 20.00 TV-Hiradó 20.20 A nagy kombinátor. TV-já­­ték Ilf­ Petrov műveiből 21.30 Moszkvaparti esték. Részle­tek az MSZBT és a KISZ által rendezett szovjet tánc­dalversenyből 22.00 TV-Híradó — 2. kiadás VASÁRNAP 8.48 A forradalom halottainak emlékére. Intervizió-közve­­títés Leningrádból, a forra­dalom halottainak emlékmű­vénél rendezett gyászünnep­ségről 15.43 A Magyar Hirdető műsora 15.55 Ki minek mestere? Fiatal géplakatosok versenyének döntője — II. rész 16.35 FTC—Rostock. Bajnokcsa­patok Európa Kupája női k­ézi­labdamérkőzés I. fél­idejének közvetítése, a­ Já­tékcsarnokból 17.05 Ki minek mestere? A fia­tal géplakatosok versenyé­nek folytatása 18.05 Hírek 18.10 Részletek az SZKP Lenin­­grádi Bizottsága és a lenin­­grádi szovjet közös ünnep­ üléséről, felvételről 19.50 Cicavízió 20.00 TV-Híradó 20.20 Bíbor por. Komédia két részben, a Nemzeti Színház előadása, felvételről A szünetben: kb. 21.05 Both Bélával, a Nem­zeti Színház igazgatójával beszélget Vértessy Nándor 22.40 TV-Hiradó — 2. kiadás 23.00 Jó éjszakát, felnőttek! A Flinstone-család, Csoda* dadák«*« A televízió műsora HÍRLAP 1987. OKTÓBER 28., SZOMBAT Családi események hódmezővásárhely Született: Fejér Csaba és Ter­hes Piroskának (Lenin u. 26.), Magdolna; Tóbiás Ferenc és Ambruzs Erzsébetnek (Mártély, Tanya 93.) Ferenc; Szél István és Nagy Teréziának (Galamb u. 6. ) András; Budai István és Kállai Ilonának (Nyizsnyai Gusztáv u. 8.) István; Vígh An­tal és Szabó Ilonának (Tanya 1207.) József; Zsótér István és Czékman Annának (Reptely u. 7. ) Judit; Törökgyörgy Sándor és Berta Annának (Gábor u. 5.) Erika; Nagy István és Dobi Ilo­nának (Gorzsa-tanya 24.) Ildikó; Gábor Barnabás és Szecskó An­nának (Tanácsköztársaság tér 74.) Anikó; Forrai Bálint és Tal­­mácsi Máriának (Bajza u. 3.) Attila; Király Sándor és Tasi Jolánnak (Tanya 1506.) Gyula nevű gyermeke. Házasságot kötött: Dobsa Fe­renc (Hattyas u. 16.) és Hős Mária (Róka u. 43.); Terhes An­tal (Béke u. 50.) és Égető Jusz­tina (Garai u. 19.); Hrabovszki Antal (Derekegyháza ,ördöngős 26.) és Bárdos Mária (Gorkij u. 12. ); Nagymihály József (Sze­ged, m­.: Vak Bottyán u. 27.) és Nagy Katalin (Algyő, Farki­rét 44.); Paplukács Ferenc (Ta­nya 1114.) és Domonkos Irén (Tanya­ 1274.); Bálint Mihály (Bokros 1296.) és Szabó Teré­zia (Vas u. 3.); Tóth László (László u. 6.) és Janicsek Piros­ka (Tanya 2242.); Kovács József (Tanya 33.) és Tóth Julianna (Gorzsa-tanya 794.); Búzás Pál (Rákóczi u. 33.) és Búzás Mag­­dolna (Agyag u. 51.). Meghalt: Mucsi Mihály (Török Bálint u. 30.); Kócsó János (Ma­kó, Szent Anna u. 25.); Pásztor Mátyás (Daru u. 6.); Pál­völgyi Jánosné Petrovszki Mária (Pál u. 16.); Marton Péterné Kruzs­­licz Mária (Körte u. 11.); Al­földi Jánosné Palcsó Erzsébet (Tanácsköztársaság tér 77.); Paplukács Imréné Simon Teré­zia (Szántó Kovács János u. 102.); Sarró Gergely (Achim András u. 5.); Hős Mihályné Szilágyi Erzsébet (Vidám u. 13. ); Rácz Sándorné Molnár Ju­lianna (Rárósi u. 51.); Biczók Sándor (Engels u. 4.); Czuczi István (Pacsirta u. 22.); Bordás János (Csomorkányi u. 79.); Nyári Gábor (Nyár u. 13.); Kar­­dos Sándorné Radics Rozália (Fürst Sándor u. 4.); Kertész Pál (Béke u. 63.). MAKÓ Született: Mészáros Sándor és Anisity Katalinnak (Szegedi u. 12.) László; Köteles Sándor és Mándoki Rozáliának (Rákóczi u. 31.) Erika; Varga György és Galambos­ Rozáliának (Apátfal­va, Béke u. 29.) Erika; Dobsa János és Patkós Rozáliának (Tátra u. 15.) János, Szekeres László és Gorján Juliannának (Székely u. 8.) Judit nevű gyer­meke. Házasságot kötött: Bódi István (Táncsics Mihály u. 93.) és Tóth Katalin (Almási u. 11.). Meghalt: Erdei Ferenc (Vörös Hadsereg u. 60.); Vígh Jánosné Gémes Rozália (Királyhegyes* József Attila u. 16.); Bakai Fe­­renc (Szegedi u. 30.); Gazdag Jánosné Kovács Etelka (Kmetty u. 6.); Varga Rudolf (Kis János tábornok u. 10.); Cseh Imréné Koczkás Erzsébet (Farkas Imre u. 18.). SZENTES Született: Traj László és Ka­­rasz Magdolnának (Mentő u. 40.) Zoltán; Antal Péter és Rem­­zső Györgyinek (Sáfrán M. u. 38.) Zoltán; Medgyesi István éss Pataki Annának (Temető u. 40.) István; Török Imre és Medgyesi Katalinnak (Gál I. u. 10.) Im­re; Hajdú János és Pataki­­An­­nának (Jókai u. 126.) István ne­vű gyermeke. Házasságot kötött: Afra An­tal (Alsórét 152.) és Kővágó Ibolya (D. oldal 29.); Gyarmati Antal (Donát 156.) és Török Ilo­na (Nagynyomás 103.); Törőcsite Antal (Jókai u. 47.) és Kovács Irén (Petőfi u. 7/a); Székely Gyula (Lapistó 47.) és Czuczi Rozália (Horváth M. u. 1.) * Nagy Károly (Vekerzug 47.) és Puskás Erzsébet (Bercsényi u. 116.); Bartus József (Rákóczi u. 121.) és Nagy Sára (Lenin u. 14.). Meghalt: Brezovai László (Tors K. u. 5.); Póli Józsefné Kovács Terézia (Deák Ferenc u. 20.). CSONGRÁD Született: Ágoston István­éat Nagy Irén Erzsébetnek (Tömör­kény, Bogárzó dűlő 27.) István; Elekes Géza és Szabados Viktó­riának (Ady Erre u. 11.) Csaba­ László; Nagypál Sándor és Ko­­ltai Máriának (Mikszáth Kálmán u. 13.) Angela; Papp István és Pintér Erzsébetnek (Alsóváros 120.) Márta; Kovács István és Milják Mária (Csanytelek, Síro­­hegy 43) János; Sebők Lajos és Darida Margitnak (Síp u. 24.) Lajos nevű gyermeke. Házasságot kötött: Szabó Jó­zsef (Szentes, Temető u. 36.) és Lévai Rozália (Könyök u. 13.); Deák István Béla (Dohány sor 12.) és Hegedűs Erzsébet Teré­zia (István u. 34.); Pálfi Pál (József u. 20.) és Németh Fran­ciska (Szabadság tér 9.); Varga László (Széchenyi út 23.) és Se­bestyén Irén (Bartók Béla u. 20.); Magony István (Zöldkert u. 21/a) és Varga Erzsébet Ka­talin (Felgyő, Tanya 872.); Pa­lásti Ferenc (Jókai M. u. 30.) és Vajda Anna Márta (Felszabadít,­­ás u. 33.); Cselédes-Varga Gás­pár (Thököly I. u. 4.) és Mun­kácsi Mária (Vasút u. 28.), To­­masovszki Mihály (Tanya 294.) és Rácz Agmes (Vályogostelep 54.), Hajdú Mihály János (Egyet­értés u. 1.) és Lantos Hona (Ta­nya 816.). Meghalt: Kurunczi Pál (Vas­út u. 7.), Benedek Miklós (Bla­­ha L. u. 13.), Gulyás István (Dózsa György tér 1.). ■­a Ügyeleti ORVOSI ÜGYELET Csongrádon, a rendelőintézet­ben (Marx tér 10.) vasárnap egész nap hétköznap este 8 órá­tól másnap reggel 6 óráig. Tele­fon : 77. Hódmezővásárhelyen va­sárnap egész nap, hétköznap este 7-től reggel 7-ig tartanak éjszakai ügyeletet az Ady Endre utcai központi rendelőben. Telefon: 135. Makón az ügyeletes orvos vasárnap egész nap, hétköznap pedig este 7 órától reggel 7 órá­ig a Vásárhelyi Kálmán (Posta) utcai rendelőben tartózkodik. Telefon: 76. Szegeden a Párizsi körút 46/b alatt levő körzeti or­vosi rendelő tart állandó ügye­letet hétköznapokon este 7 órá­tól másnap reggel 7-ig, vasárnap egész nap. Telefon: 15-017. Szen­tesen az Ady Endre u. 17. alatt vasárnap egész nap, hétköznapo­kon este 7-től másnap reggel 7 óráig tartanak ügyeletet. Tele­fon: 315. Állatorvosi ügyelet Csongrádon holnap, vasárnap ügyeletes dr. Forgó József (Fö­venyi u. 19.). Telefon: 181. Hód­mezővásárhelyen dr. Bakonyi Attila (Móricz Zsigmond u. 12.). Telefon: 596. Makón holnap, va­sárnap ügyeletes dr. Kiss Sán­dor (Kossuth u. 9.). Telefon: 360. Szegeden október 28-tól no­vember 4-ig ügyeletes dr. Palo­tás Gyula (Partizán u. 7.). Tele­fon: 12­ 694. Szentesen holnap ügyeletes dr. Dávid Gyula (Kla­uzál u. 21.). Telefon: 381. KÖNYVTÁRAK NYITVATARTÁSA Csongrádon hétfőn 9—13 és 15— 19 óráig a könyvtár nyitva. A hét többi napján — hétköznapo­kon — a korábban kialakult nyitvatartásnak megfelelően köl­csönöznek. Hódmezővásárhelyen a megyei könyvtár (Lenin út 42.) hétfőn, szerdán és csütör­tökön 15—19 óráig, kedden és pénteken 9—12-ig és délután 15— 19 óráig, szombaton pedig 14-től 18 óráig kölcsönöz. Az olvasó­terem szombat kivételével 9—19 óráig nyitva, szombaton pedig 14 órától 18 óráig látogatha­tó. Makón a járási könyvtár a Vásárhelyi K. (Posta) utcai szolgálat művelődési házban kölcsönöz ,a korábban kialakult nyitvatartásá­nak megfelelően. Szegeden a So­mogyi Könyvtár (Móra park) ol­vasóterme hétköznap délelőtt 10 órától 19 óráig van nyitva. Köl­csönzés — szombat és vasárnap kivételével — mindennap 10— 12-ig és 13.30-tól 17.45-ig. A gyer­mekkönyvtár (Juhász Gy. Műve­­lődési Otthon) hétköznapokon — csütörtök, és szombat kivételé­­vel — 10—12 óráig és 14—18 órá­ig van nyitva. Az ifjúsági könyv­tár (M. Tanácsköztársaság útja 7.) hétköznapokon délelőtt 10— 12- ig és délután 14—18-ig, vala­­mint szombaton 10—13.30 óráig tart nyitva. Szentesen a városi és járási könyvtár állandó nyit­vatartási ideje felnőtteknek hét­­köznapokon 13—18 óráig, hétfőn és csütörtökön délelőtt 8—18 óráig van kölcsönzés. Minden pénteken 14.30-kor mesemondás. BÍRÓSÁGI PANASZNAPOK Csongrádon október 26-án, csütörtökön félfogadás van. Hódmezővásárhelyen, a vá­rosi bíróság épületében (Kos­suth tér 4.) minden pénte­ken 8—12 óráig, majd délután 13.30—16 óráig. Makón minden pénteken a járásbíróságon. Szentesen a járásbíróság épüle­tében minden csütörtökön dél­előtt 8-tól délután 16 óráig van félfogadás. GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET Csongrádon állandó ügyeletet tart a 13/23 .,Vörösmarty­ gyógy­szertár (Április 4. útja 2.). Hód­mezővásárhelyen mindennap es­te 8 órától reggel 8 óráig tart éjszakai ügyeletet a központi gyógyszertár (Kossuth tér 6.) Telefon: 46. Makón a Lenin téri 13/32-es gyógyszertár tart ügye­letet minden este 8 órától más­nap reggel 8 óráig. Telefon: 26. Szegeden a Klauzál tér 3. (Tele­fon: 12-642) és a Kossuth Lajos sgt. 31. sz. alatti (Telefon: 13- 436) gyógyszertár tart éjjet­­nappal ügyeletet. Szentesen ál­landó ügyeletes gyógyszertár a Petőfi u. 1. sz. alatti este 8 órá­tól másnap reggel 8 óráig. A felsorolt gyógyszertárak mind­egyi­ke ügyeletet tart ünnepna­pokon nappal is.

Next