Délmagyarország, 1946. március (3. évfolyam, 50-74. szám)

1946-03-01 / 50. szám

4 DÉLMAGYARORSZÁG SZÍNHÁZ © MŰVÉSZET HETI MŰSOR­A Pénteken 5 órakor : Obsitos. Szombaton 5 órakor: Obsitos. Vasárnap fél 3 órakor: Hattyú. Vasárnap fél 6 órakor: Obsitos. Hétfőn 5 órakor: Obsitos. Mozart-est az li jeági­róot­t­honban. Az Újságiróotth­on március 3-án, vasárnap 5 órakor Mozart-es­et rendez. Műsoron a szöktetés a szern­jbol, Don Ju­­n és a Varázsfuvola legszebb áriái. Közreműköd­nek: Dénes Erzsi (zongora), Pogány Z­u­zsa, Nádas Tib­or, dr. Sikolya István (ének), Szatmáry G za (összekötő szöveg). Belé­pés csa­k tagoknak és hozzátartozóiknak, vendégek a hangversenyen nem jelenhet­ne­k meg. Újból megnyílt a Wolf-féle Kakuszi játszik a Kispest ellen, Harangozó sérülése kiújult Szerdán kiadós edzéssel készült a SzAK Kispest elleni vasárnapi mérkőzé­sére. Az edzésen részt vett Kakuszi és Harangozó is. Kakuszi kielégítően moz­gott, míg Harangozó sérülése újból ki­újult, így a kitűnő csatár további pihenőre kényszerül. Az edzés három harmadból állt, elsőben a Postás, a továbbiakban pedig a SzAK II. és az ifjúsági csapat volt a SzAK ellenfele. Harangozó sérülésére vonatkozóan Ker­tes intéző a következőket mondotta: — Téves az a híresztelés, hogy Ha­­rangozónak .húzódása" volna, mert a valóság az, hogy azok közé a játékosok közé tartozik, akik az edzésekre január óta a legszorgalmasabba­n kijárnak Az elmúlt héten éppen a vezetőség kívánsá­gára pihentette sérült lábát. Ezt örömmel írjuk meg és reméljük, hogy a népszerű „Hurut” hamarosan ott láthatjuk gyógyultan a Szeged AK csapa­tában. Sajnos most vasárnap semmiképpen sem lehet rá számítani. A jól sikerült edzésnek a sötétedés ve­­te­t véget, ami bizonyítja, hogy a játéko­sok is a szívükön viselik a mérkőzés sor­sát. Annyi bizonyos, hogy remek sport­­csemegében lesz része vasárna a Vasutas­­s­­adion közönségének! A Vasutas­ s­adion vasárnap, műsora így alakul: 10 óra : SzAK II.—Dorozsma barátságos, 12 óra: Postás—UTC 1. oszt bajnoki, 14 óra: Szeged AK—Kispest OB bajnoki mérkőzés. SzAK ifjúsági csapatát a Kisteleki ITE vasárnapra meghívta barátságos mérkő­zésre. A játékosok autóval a Vasutas-pá­­lyáról indulnak 1 órakor. oOo Sorsoltak a szegedi I. osztályban A DLASz 1. osztályában a héten meg­­ejtették a sorsolást a tavaszi idényre. A sorsolás a következő: Március 24: Móraváros—MMT t­ SzMTE —HTVE, HSE-SzFSE, Postás-Tisza, HMTE-DFC, MVSE—Rákóczi, SzATE­­UTC. . Március 31: DFC-MVSE, Tisza— HMTE, SzFtE-Postás, HTVE-HSE, MMTE SzVlTE, SzATE-Móraváros, Rá­kóczi—UTC. Április 7: UTC—Móraváros, SzMTE— SzATE, HSE-HMTE, Postás- HTVE, HMTE—SzFSE, MVSE-Tisza, Rákóczi- DFC. Április 14: HMTE-MVSE, SzATE— HMTE, Móraváros—Postás, SzMTE—HSE, SzFSE-DFC, HTVE-Rákóczi, Tisza- UTC. Április 21-én : UTC—SzMTE, HSE— Móraváros, Postás—SzATE, HMTE—Ma­kói MTE, Rákóczi—SzFSE, DFC—Tisza. Április 23: Sz­IE-MVSE, HTVE— HMTE, MMTE—Postás, SzATE—HSE, Móraváros—SzMTE, Tisza—Rákóczi, DFC -UTC. Május 1: UTC-Postás, HMTE—HSE, MVSE—SzMTE,Rákóczi-Móraváros, DFC —SZATE, Tisza—MMTE, SzFSE­­ HTVE, Május 5: HSE—MVSE, Postás— HMTE, MMTE—SzFSE, SZATE—Tisza, Móraváros—DFC, SzMTE- Rákóczi, HTVE -UTC Május 12: UTC—HSE, Postás—SzMTE, HMTE—Móraváros, MVSE—’SzATE, Rá­kóczi-MMTE, DFC—HTVE, Tisza— SzFIE. Május 19 : UTC-MVSE, Rákóczi- HMTE, DFC—postás, Tisza—HSE, SzFIE - SZMTE, HTVE—Móraváros, MMTE— SzATE. Május 26: HMTE—MVSE, SzATE­­HTVE, Móraváros—SzFIE, SzMTE—Tisza, HSE—DFC, Postás—Rákóczi, MMTE— UTC. Május 30: UTC—HMTE, MVSE—Pos­tás, Rákóczi—HSfc, DFC—SzM­SE, Tisza Móraváros, SzFSE —SzATE, HTVE— MMTE. Június 2: Móraváros—MVSE, SzMTE -HMTE, HSE—Postás, HTVE—Tisza, MMTE—DFC, SzATE-Rákóczi, SzFSE­­UTC. S­PORT Vállalunk naponta péküzem idegen kenyér- és tésztasütéseket. A SzAK vezetőségi ülése. A SzAK pénteken délután fél 5 órakor a Petőfi Sá­ndor­ sugárút 6. szám alatt szakosztályi ülést tart. Kérik a tagok pontos megjele­nését. Utána játékosértekezlet. KULTUREST. A móravárosi kom­munista pártszervezet március 2-án este 6 órai kezdettel a móravárosi kulturházban (Kálvária­ tér) kultures­­tet rendez. A 28 éves Vörös Had­sereg tiszteletére összeállított műsor keretében előadásra kerül elsőnek Magyarországon Balla Ferenc: Hiéna­járás a Don völgyében című szín­műve. Az ünnepi műsor keretében a Vörös Hadsereg tagjai is szere­pelnek. A műsor után reggelig tartó tánc. Szeged demokratikus érzésű kö­zönségét szívesen látja a rendezőség. Az est jövedelmének 20 százalékát a magyar gyermekmentő akció javára fordítjuk. PÁRTHÍREK A magyar postaüzemi MKP pénteken a Vásár­­helyi-sugárút 21. sz­ám alatt tisztújító közgyűlést tart. A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT Belváros II csoportja vasárnap délután 4 órakor házavató ün­nepséget rendez Kárász­ utcai helyiségében, az ün­nepség keretében a belvárosi kultrcsoport szerepel. A műsor után tánc. Vendégeket szívesen látunk. A MKP rókusi szervezeti szombaton este fél 7 órai kezdettel műsoros kulturestet rendez tánccal egybekötve a Kossuth Lajos-sugárút 26. szám alatti helyiségében. Ven­dégeket szívesen látunk. Szakszervezeti hírek A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG felhívja az összes csoportok vezetőségét, hogy pénteken dél­után 4 órakor összvezetőségi ülést tart a szakszer­vezeti székházban. Az összes szakmai csoportok vezetőségének megjelenése kötelező. A KERESKEDELMI ALKALMAZOTTAK szabad szakszervezete szombaton délután fél 4 órakor tag­gyűlést tart az iparkamarában. A VEGYIPARI munkások szabad szakszervezete vasárnap délelőtt 9 órai kezdettel taggyűlést tart a szakszervezeti székházban. A FÖLDMUNKÁSOK szakszervezete vasárnap délelőtt fél 10 órakor közgyűlést tart a szakszerve­zeti székházban. A DÉLVIDÉKI KERTÉSZEK szakszervezete va­sárnap délelőtt fél 10 órakor t­sztojito közgyűlést tart Újszegeden a Tóth-vendéglőben. A PEDAGÓGUSOK szombaton délelőtt fél 10 órakor választmányi ülést,­ fél 1­ órakor taggyű­lést tartanak a szakszervezeti székházban. 1-en a tisztikar tart ülést 11 órakor a Mérei­ utcai iro­dában. R­ÁDIO PÉNTEK, MÁRCIUS 1.­ 6.45; Hírek, műsorismertetés. 7­05: Reggeli ze­ne. 8.00; Előadás. 815: Sz­alonzene. 9.00; Rendőr­­zenekar játszik. 10.00; Hírek. 10.30: Rádióiskola. 12.00: Déli harangszó, hírek. 12.15: Hanglemezek. 12.40; Előadás. 1310: Girai György hegedűi. 1325 Versek. 13.35; Hanglemezek. 1345: Előadás. 14.00 Hírek. 14.10 ; Vöröskeresz közlemények. 15.15: Rá­­dióiskola 15­55; Műsor­ismertetés. 16.00: Hírek. 16.10: Előadás. 16.30: Ének. 16.45: Szakszervezeti tanácsadó. 1/Oil: Szakszervezeti híradó, 17.10: A rádiózeneker játszik. 17.50: Sportközlemények. 18.00: Hírek. 1S.05 : Vurr,­kereszt-közlemények. 18.15 Liszt Magyar­ rapszódiái. 16.40: Stella Adorján cse­vegés­. 19.00: Falurádió. 19.20: Da o­gaastink. 19.40 ElSadas. 20.00: Hírek, sporthírek. 20.20: Jazz. 20.50 Hírek és krónika orosz nyelven 21.00 : Műsorismer­tetés. 2105: Vörösfeereszt-közlemén­yek. 21.15: Hang­lemezek. 21.50: Hírek és krónika angol nyelven. 22.00: Hírek. 22.15: Hanglemezek. 22.50: Hírek és krónika francia nyelven. 23.00: Napi hírösszefoglaló 2310: Hanglemezek. Fischer Andor fémhulladéknagykereskedő Budapest V., Fürst Sándor­ utca 22. Átvételi áraimat rendszeresen szívesen közlöm. Hivatalos közlemények 1170—1946. A jogosulatlan gépko­­csifuvarozás ellenőrzése. Értesítem a város lakosságát, hogy a rendőrhatóság március 1 ével megkezdi a szállító gép­­járóművek ellenőrzését, a jogosulatlan fu­varozást és az áru tiltott és jogosulatlan szállításának megakadályozása érdekében. Áruk, valamint személyek szállí­ására is a MAlEOSZ Szövetkezet jogosult Y jelzésű kocsijaival, amelyen a szállított személyek és áruk biztosítva vannak. Felhívom te­hát úgy az u azokat, m­nt a fuvaroztató­­kat, hogy utazásaiknál és szállításaiknál csak az erre engedéllyel rendelkező MATEOSZ kötelékébe tartozó gépkocsikat vegyenek igénybe, n­em­ egyébként az el­lenőrzés következtében kiteszik magukat annak, hogy a jogosulatlanul fuvarozó ko­csikról lesz­állítsanak, áruikat lerakják, a zárolt és engedély nélkül szállíto­t árukat pedig lefoglalják, és azonfelül úgy a gép­kocsi tulajdonosa, mint utasai ellen a ki­­hágási eljárást is megindítom. Diczfalussy Ferenc r. véréről nagy, a renkdőrfőkapi­­tánys­ág veze­ője. *0* Közellátási közlemények Élesztőkioszlás. A közellátási szel­­vényiv 35. számú jegyére 2 deka élesztő vásárolható, március 1-től 10-ig. Ára de­­kánént 5000 pengő. Közellátási hivatal. 11.777—1946. vadász. Hirdetmény. A szegedi magyar pénzü­gyigazgatóságnak 1064/45/1946. II. számú körrendelete alap­­ján közhírré teszi­ a városi adóhivatal, hogy a magyar pénzügyminisztérium 81.813/1946. Vl­. számú nndeetével az 1945. évi általános kereseti és társulati adóbevallások benyújtás án­ak határidejét további intézkedésig meghosszabbí­otta. Városi adóhivatal. Hirdetmény. A Művészet: Termelő és Értéke­lő szövetkezet március 2-án 3 c.rapoz­tat­ja a Szegedi Újságírók Otthona Batthyány-utca 4. sz. alatti helyiségében aakuló közgyűlését. Tárgy: választ­ány, ig­zgatóság, felügyelő bizott­ág megválasz­tása. Az 1946 üzletév program elkészítése. Érdekeltek megjelenését kérjük. Az elő­készítő bizottság. Békebeli minőségben kaphatók: * Olimpiai közkedve­s irótinták Kelek író- és töltőtoll-tinták KELOK különleges finom (kuli) töltő­tol -tinták Cipész- és jelző tinták Tussok és színes tinták Gumibélyegző-párnafestékek minden szinten Irodai ragasztók, szerek Ragasztó anyagok papírfeldolgozók ré­szére Indigó-oldatai és a közkedvelt sűrített „AZUR“ kékítők. Békebeli minőségben gyártja: HUNGÁRIA VEGYIÜZEM Szeged, Báró Jósika­ utca 23. Apróhirdetések Csere * 5 Elcserélem kistermetű lovamat na­­gyobbért, buzával kukoricával, malaccal pótolom. Kukoricát cserélek borért. Liliom­­utca 9. Egy használt férfikerékpár és egy hasz­nált 2x3 méter szőnyeg elefemért vagy e illeg pénzért elcserélhető. Pálffi utca U. Teljesen uj duplalalpas 4- es bu­rgeri hízóért elcserélhető. Veret­ács u. 3. Modern, nehéz ebédlőbu­ot cserelnek szántó vagy szöllöingatlanért. Somogy­itelep, 5. utca 211. Cserélnék rézágyért la. trikóselyem h­o­ztamanyagot. Deá­k Kö­csőn Könyvtár, Mikszáth Kálmán­ utca 4. Hízott libát cserélek férfi kiskabátért, Sárkány-utca 4, Singer-varr­ógép, modern 2-fl Stan­dard rádió zsiradékért elcserélhető vagy eladó Kárász-utca 6a. 1­. emelet 5. dél­után. 1946 március 1 három vitrinüveg csiszolt, 5 mm szé­les 36x72 cm nagyságú eladó, vagy elcse­rélhető. Szent Imre könyvkereskedés, Szé­­chenyi­ tér 3. Pörkölőgép egy pár kerékpárgumiért elcserélhető. „Jó használt békebe­l“ jeligére. Adás-vétel Tört aranyat, ezüstöt legmagasabb áron vásárol Csiszár Lajos, Kölcsey­ u. 2. Keresek magas alakra téli női nagy­kabátot, nem kopottat, barna, bordó vagy kávészínben. Éteiemmel fizetek. Paprika­utca 18. Elsőrendű bőrretikül eladó. Knittel kalapüzlet. Karász­ utca. Zsírért, szalonnáért, mézért és lekvár­ért adnék féri­ magacszaru cipőt (42-es), sötétkék női szövetruhát, női esernyőt, sütőabroszt, párnaangini tokkal. Bocskai­­utca 6. I. 7. délután 2—7-ig. 43-as boxcipőért, ruhaneműért mala­cokat adok. Tápé, Dózsa-utca 101. Női kosztümnek is alkalmas férfi fel­öltő szövetet adok fáért. Oroszlán-utca 3, szabóság. 10—15 q-s könnyű strájk­ocsiért pénzt, élelmet, kukoricam­orzsolót, stb. adok megegyezés szerint. Tokaji vaskereskedő Makó, Bérpalota. Deszka, asztalosnak való eladó. Mar­­git-utca 22,­ földsz. 2. Megtekinthető 12 órától 3-ig. Külön f­éjlek Legtöbbet fizetek használt bútorért, ruhaneműért. Hívásra házhoz megyek. Fischof, Mikszáth Kálmán-utca 22. Minden úri igényt kielégítő házi kijel­zésemet március 1-én megnyitom. Előjegy­zéseket Jtli’.ordasra is elfogadok. Magyar konyha, Báró Jósika-utca 25. KI Ind Vétek Lajos honvédről ? 9/L tábori pótzászlóaljjal Murakirályról indult, majd a Csillagbörtönből vitték Románia fele hadifogo yként 1944 november 16-án Vétek Lajosn­é Újszeged, Népkert sor­sa. Február 16-án Rókuson elveszett egy fekete Dobermann-kutya, C öpi névre hall­gat. A megtaláló 1 kg* zsírt kap. Somogyi­lesen 56. utca 1299. Étethű­ műfogak, foghúzás, fogtömés felelősséggel készül. Rácz Géza fogasz, Mikszáth Kálmán­ utca 12. Foglalkozás Éjjeliőröket keresünk állandó alkal­mazásra, Rókusi Konzervgyár. Rókusi ff. 6. Bejáró takarítónőt kereső . Dr. Ba­­racs, Zrínyi utca 9. Délután 3—4-ig. Egyedülálló idősebb tanító keres szerény igényű, jobb nőt, ki Háztartását rendbeniananá.Várostanya, gázsarki iskola. Színdarabok lemásolásáért magas árat fizetek. Máthé, Kossuth Lajos-sugár­út 19, földszint 2. Keresek azonnali belépésre kettő ko­moly nőt mindenesnek. Mikszáth Kálm­án­­utca 19., hátul az udvarban. Megbízható apó­snő elhelyezkedne privát beteghez, vagy betegkezelést vállal vagy orvos mellé asszisztensnek. „Ápoló­nő” jelige. Vizsgázott gépész cséplésre vállal­kozna traktorral is. Érdeklődni Hcbbárt­­pasa­ utca 31. Fekete. 45 éves asszony 3 éves kisleányával háztartási vagy gazdasági a­kalmazást ke­res. Galamb-utca 2. Lakás Elcserélném belvárosi féregmell­es kétszobás lakásomat ugyanolyanért. Kere­sek háromszobás házat* esetleg fél házat lehetőleg a belváros területén megvéte­re.­­ ételárat arannyal fizetem. Értesítést „Bel­város“ jeligén a kiadóba Fiatal orvos külön bejáratú bat­orozott szobát keres, esetleg élelemmel fizet. Vá­laszt „Fortuna* ten­gere Belvárosban háromszobás lakás át­adó. „Megegyezés szerint* jeligére. Főszerkesztő: Szirmai István. Felelős szerkesztő: Gárdos Sánd«, Főmunkatárs: Berey Géza. Felelős kiadó: Koncz László. Kiadja: Hírlapkiadó Ka Szerkesztőség: Jókai-utca­­. Telefon: 493. és 103. Kiadóhivatal: Koraex-utca, 6. Telefon: 325.

Next