Egyetemi beszédek, 1875-1876. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS VNG. BUDAPESTINENSIS. ANNI MDCCCLXXV—LXXVI. -°®--------------------------4EO- FASCICVLVS I. -6$---------------------------®6-I.—II. BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI KIR. MAG­Y. TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCLXXV-LXXVI. TANÉVI REKTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR OCTÓBER I. TARTATTAK. TANÉV-MEGNYITÓ BESZÉD. BSUDAPEST, NYOMATOTT A MAGY. KIR. EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. ---------------sifgrö­

Next