Egyetemi beszédek, 1877-1878. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

Laubhaimer Ferenc rektor leköszönő beszéde

I. AZ EGYETEM TÖRTÉNETE MDCCCLXXVI—VII-BEN. BESZÉD, MELYLYEL J­/AUBHAIMER F­ERENC, PÉCSEGYHÁZMEGYEI ÁLDOZÁR, MTTUDOR, SZ. SZÉKI ÜLNÖK, AZ EGYHÁZI TÖR­TÉNELEM NY. R. TANÁRA, A JOGTÖRTÉNELMI ÁLLAMVIZSGÁLATI BIZOTTSÁG VOLT TAGJA, A HITTANI KAR VOLT DÉKÁNJA, AZ EGYETEM IGAZGATÁSÁRÓL LELÉPETT.

Next