Egyetemi beszédek, 1880-1881. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

Margó Tivadar rektor leköszönő beszéde

. --------------­ ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS UNG. BUDAPESTINENSIS, ANNI MDCCCLXXIX —LXXX. &S°- FASCICULUS [. -O?S.­I.—II. BESZÉDEK MELYEK 1 HUBA PESTI KIR. MAG­Y. TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCLXXIX-LXXX. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK I BEIKTATÁSAKOTÎ !KI’TEM K­ KTÎ I. TA TITA TTAK. III. TANÉ­V-MER­ÍNYFT­ , BESZED. B­udapest, NYOMATOTT A MAGYAR KIR. EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. I 8 7 íf.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék