Egyetemi beszédek, 1882-1883. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUDAPESTINENSIS. ANNI MDCCCLXXXK­—LXXXLII. -­­■£«- FASCICULUS I. — @O I.—IL BESZÉDEK. A BUDAPESTI KJjI. MAGAS TUDOMÁNY-EGYETEM MRCCCLXXXII.— I.XXXIII. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR SZEPTEMBER 1. TARTATTAK. TANÉV-MEGJNYITÓ RÉSZ­EI­N. (^'Es§£ g)1£G' Budapesten, NYOMATOTT A MAI NY. KIR. EGYETEMI KÖNYVNYOMI­ÁN­AN. 1­8­8­2. .­­ LEV­.TÁRX "

Next