Egyetemi beszédek, 1888-1889. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUDAPESTINENSIS. ANSI MDCCCLXXXVI.—LXXXIX. —•—FASCICULUS I. --3°------­ I.—II. BESZÉDEK MELYEK /V BUDAPESTI KIRÁLYI TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCLXXXVIII—LXXXIX. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR SZEPTEMBER 16. TARTATTAK. ..V'V -Á'..., •„ áV.v'’táe-á' III. T­A­IN­E­V-M­E­G­N­Y­I­TÓ BESZÉD. -- -----------—----­ BUDAPESTEN, NYOMATOTT A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1 S­S­B. °®

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék