Egyetemi beszédek, 1893-1894. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

Az egyetem története. Beszéd, melylyel Dr. Breznay Béla az egyetem igazgatásáról lelépett

I. AZ EGYETEM TÖRTÉNETE --------------MDCCCXCII—XCIII-BAN. --------------­* BESZÉD MELYLYEL DR. BREZNAY BÉLA E ESZTERGOM-FŐEGYHÁZMEGYEI ÁLDOZÓPAP, PÁPA Ő SZENTSÉGÉNEK TITKOS KAMA*­HÁSA, A BUDAPESTI ÉRSEKI SZENTSZÉKBEN BÍRÓ, A HITTUDOMÁNYOK DOCTORA, A KERESZTÉNY ERKÖLCSTAN NY. R. TANÁRA, A HITTUDOMÁNYI KAR VOLT DECEN­TA, A SZENT­ ISTVÁN-TÁRSULAT VÁLASZTMÁNYÁNAK, VALAMINT TUDOMÁNYOS ÉS IRO­DALMI OSZTÁLYÁNAK TAGJA, A PÁRISI „SOCIÉTÉ BIBLIOGRAPHIQUE“ LEVELEZŐ TAGJA, A KIR. TUD.-EGYETEMNEK E. I. REKTORA. A BUDAPESTI KIRÁLYI TUDOMÁNY­EGYETEM IGAZGATÁSÁBÓL LELÉPETT.

Next