Egyetemi beszédek, 1895-1896. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

Fodor József rektor leköszönő beszéde

I. AZ EGYETEM TÖRTÉNETE — INDCCCXCIV—XCV-BEX. — , MELYLYEL DR. FODOR JÓZSEF, A VASKORONA-REND LOVAGJA, ORVOS-SEBÉSZDOKTOR, SZEMÉSZ- ÉS SZŐLÉSZ­MESTER, A CAMBRIDGE­ EGYETEMEN A JOGTUDOMÁNYOK TISZTELETBELI DOKTORA, A KÖZ­EGÉSZSÉGTAN ÉS ORVOSI RENDŐRSÉG NY. R. TANÁRA S A KÖZEGÉSZSÉGTANI INTÉZET IGAZGATÓJA ; A M. KR. TUD. AKADÉMIA RENDES-, A BELGA KIH. ORVOS-AKADÉMIA KÖL-, AZ ORSZ. STATISTIKAI TANÁCS, AZ ORSZ. KÖZEGÉSZSÉGI TANÁCS RENDES TAGJA ; A FŐ- ÉS SZÉKVÁROSI TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁG, A MAGYAR SZT.-KORONA ORSZÁGAI VÖRÖSKERESZT-EGYESÜLETE ORVOSI TANÁCSÁNAK TAGJA ; A BUDAPESTI KIRÁLYI ORVOS-EGYLET ALAPÍTÓ-, A BUDAPESTI FOGÁSZ-EGYESÜLET TISZTELETI, A KOLOZSVÁRI ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI, A NÉMET KÖZEGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULAT RENDES TAGJA ; A „SANITARY INSTITUTION OF GREAT BRITAIN“ ÉS A „SOCIETY OF MED. OFFICERS OF HEALTH11, ÚGYSZINTÉN „SOCIETÁ d’iGIENE FIORENTINa“, AZ „ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LE PROGRÈS DE l’hYGIKNe“ (BRUXELLES) TISZTELETI, A BELGA KÖZEGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULAT LEVELEZŐ, A „SOCIÉTÉ D’HYGIÈNE de france“ kültagja , a nemzetközi n­gg. congressus állandó bizottságának RENDES TAGJA ; A MAGYAR KÖNYVKIADÓ TÁRSULAT S A KIR. M. TERM. TUD. TÁR­SULAT ALAPÍTÓ TAGJA, AZ ORSZ. KÖZEGÉSZSÉGI EGYESÜLET ALAPÍTÓ TAGJA ÉS ELNÖKE, AZ ORVOSTUDOMÁNYI KARNAK VOLT DÉKÁNJA ÉS A KIR. TUD. EGYETEM VOLT RECTORA AZ EGYETEM IGAZGATÁSÁRÓL LELÉPETT. 1*

Next