Egyetemi beszédek, 1899-1900. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

Az egyetem története. Beszéd melylyel Herczegh Mihály a Kir. Magyar Tudomány-egyetem prorectori méltóságáról lelépett 1899. évi október hó 1-én

I. * AZ EGYETEM TÖRTÉNETE MDCCCXCVIH—XCIX-BEN. BESZÉD, MELYLYEL HERCZEGH MIHÁLY, A JOGI- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYOK DOCTORA, KÖZ- ÉS VÁLTÓ-ÜGYVÉD, A POLGÁRI TÖR­VÉNYKEZÉS NYILVÁNOS RENDES, A MAGYAR MAGÁNJOG JOGOSÍTOTT TANÁRA, AZ I. ÉS II. ALAPVIZSGÁLATI, A JOGTUDOMÁNYT ÁLLAMVIZSGÁLATI BIZOTTSÁGOK TAGJA, A SZ. ISTVÁN-TÁRSULAT IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNYÁNAK TAGJA, AZ ORSZ. PÁZMÁNY-EGYESÜLET ÉS AZ ORSZ. NEMZETI SZÖVETSÉG IGAZGATÓSÁGÁNAK ELNÖKE. A JOG- ÉS ÁLLAM­­TUDOMÁNYI KARNAK KÉT ÍZBEN VOLT DÉCÁNJA, A KIR. TUDOMÁNY­EGYETEMNEK VOLT RECTOR MAGNIFICUSA, EZIDEI PRORECTORA A KIR. MAGYAR TUD.-EGYETEM PRORECTORI MÉLTÓSÁGÁRÓL LELÉPETT 1899. ÉVI OKTÓBER HÓ 1-ÉN.­ ­*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék