Egyetemi beszédek, 1913-1914. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BU­DAPE­STINENSIS. ANNI MDCCCCXII—MDCCCCXIII. ---------------------------------------1K9 FASCICULUS L­­21C---------------------------------------® I. BESZÉD, MELY A BUDAPESTI KIR. MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MDCCCCXIV—MDCCCCXIV. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUSA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR 1913 SZEPTEMBER 20-ÁN TARTATOTT. II. AZ EGYETEM MDCCCCXII—MDCCCCXIII. :: TANÉVI TÖRTÉNETE. :: III. SZÉKFOGLALÓ BESZÉD. IV. TANÉVMEGNYITÓ BESZÉD. A BUDAPESTI KIRÁLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM TULAJDONA. BUDAPEST, M. KIR. TUDOMÁNYEGYETEMI NYOMDA, 1914.

Next