Vajda László: Az erdélyi polgári magános törvények' historiaja (Kolozsvár, 1830)

Az Erdélyi magános törvényeknek esmeretségébe való bévezetés

vagy az alatt-is a’ letevőnek kérésére , annyi­val inkább pedig törvényes Intésére a’ letett Jót az által-vévő Depositorius kiadni tartozik , melyet ha nem cselekedne, jussa vagyon a’le­­tévőnek, citation kezdődő rövid Processus’ út­­tyán az A. 4. r. 1. t. n. és 12. árt. szerént i­­téletesen viszsza­szerezni , valamint az abban történhetett károkat­ is megkérni. 6. Méltó it­ten még azt­ is megjegyezni,­­ hogy a’ C. 4* 1. 10- t. 1. a. azt keményen tilalmazza, hogy az illye­­tén letett Jókai városi Polgároktól Fejedelmi parancsolat mellett kikérni ne lehessen, oka en­nek az, hogy ha a' Fejedelmi parantsolatnak nem engedelmeskedik , úgy az A. 4. r. g. t. szerént az állyatén nem engedelmeskedő arti­cularis 200 forint büntetéssel büntettetnék; ha pedig engedelmeskedik, és nem maga a’ lete­vő kérte­ ki, akkor eléásván a’ letevő, a’ letett Jókat méltán praetenciálhattya, és Törvény út­­tyán meg-is nyeri ; melynélfogva az állgatén Polgár jótéteménnyiért kétszeresen károsittat­­nék­ meg, melytől a’ rendes Processus úttyán hozott bírói ítélet menté teszi. — 141. A' Contractusokból származott Perek­ben mitsoda Sinormértéket kell tartanunk ? A’ Contractusok iránt fennforgó Perekben az A. 3. r. n. Titulussá azon szavait, innék kinek maga köte­se törve­nnye­ is. — Mátyás Király G. D. 11. art. e’ szavait, a' mint vala-

Next