Hungarista Mozgalom - Ausztráliai Szórványok Tájékoztató Szolgálata, 1966 (6. évfolyam, 1. szám)

1966-01-01 / 1. szám

HITVALLÁS Irta: Papp-Váry Elemérné 1. Hiszek egy Istenben, hiszek egy Hazában, Hiszek egy isteni örök Igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. 2. Ez az én vallásom, ez az én életem, Ezért a keresztet vállaimra veszem. Ezért magamat is reá feszittetem. 3. Szeretném harsogni kétkedők fülébe, Szeretném égetni reszketők leikébe, Lángbetükkel írni véres magyar égre: 4. Ez a hit a fegyver, hatalom és élet. Ezzel porba zúzod minden ellenséged, Ezzel megválthatod minden szenvedésed. 5. E jelszót ha írod lobogód selymére Ezt ha belevésed kardod pengéjébe, Hallottak országát feltámasztod véle. 6. Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted, Munkás, ki ezt vallód, boldog jövőd veted, Aszony, ki tanítod, áldott lesz a neved. 7. Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél, Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél, Magyar—e szent hittel mindent visszanyertél! 8. Mert a hit az Erő! Mert aki hisz, győzött, mert az minden halál és kárhozat fölött Az élet Urával szövetséget kötött. 9. Annak nincs többé rém, mitől megijedjen, Annak vas a szíve minden vésszel szemben Minden pokol ellen, mert véle az Isten. 10. Annak lába nyomán zöldül a temető, Virágdíszbe borul az eltiport mező, Édes madárdaltól hangos lesz az erdő. 11. Napsugártól fényes leszv^a házatája, Mézes a kenyere, boldogság tanyája, Minden nemzetségén az Isten áldása. 12. Magyar! Te most árva, elhagyott, veszendő, minden nemzetek közt lenn a földön fekvő, Magyar, tegyen hited s tiéd a jövendő! 13. Magyar, legyen hited és lészen országod, Minden nemzetek közt az első, az áldott, Isten amit néked címeredbe vágottI 14. Szíved is dobogja, szavad is hirdesse, Ajkad ezt rebegje reggel, délben, este, Véreddé,-hogy váljon az ige, az eszme: 15. Hiszek egy Istenben, hiszek egy Hazában, Hiszek egy isteni örök Igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék