Egyetemi Lapok, 1914 (27. évfolyam, 17-20. szám)

1914-11-20 / 17. szám

!»Essely és Horváth­­?'’''!??”'““, MfCdowiy Cd IIUI yttLll kOriyykötéSZBI, k­ósier-és papiráruraktár Ajánlja magát: folyóiratok, időszaki lapok, művek, könyvek, ének- és zeneművek, továbbá min­dennemű nyomtatványok jutányos előállítására. Könyvkötészeti munkák, u. m­.: díszművek, könyv­tárak újra- és átkötését bárhonnan a legjutányosabb árakon elfogadunk. Árajánlattal készséggel szolgálunk.PGCSI HR Munkácsy Z Mihály­ u. 9. El Blazek Höd­fné BUDAPEST, IV., Kecskeméti­ u. 1. Alapittatott 1817-ben. villanyerő­re berendezett mfsköszörű­lde. Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű é­szakba vágó acélárukban. Acéláruk csakis a legjobb minőség­ben vannak raktáron. Javítások és köszörülések azonnal és legjobban eszközöltetnek. élp jegyzék kivánatra Ingyen és bérmentve. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ F^olb- c^■nkogT’^fi^i TOŰiTzbézGt'Q. w!ís:a BZXDGIPEST 0 ÜSS Telefon 679. IV.Xosjallilítjos-abcss.'l. ^ 58—45 és Z 128—13 58-45 és 128—13 KOVALD fest, tisztit­­t­gyár és főü­zlet. Budapest, VII. ker., Szövetség-u. 37. sz. X Gyüjtőtelepek a székesfőváros minden részében. Képviseletek a vidék legtöbb városában­ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ■ Első magyar acél irótoll-, tollszár-és indigó-másoló papírgyár ■ ! SChULLOK JOZSEF I Telefon: Sürgönyeim: * 61-61. 28—19. ACÉLTÓL­L. Gyár és iroda: X., Gyömörői-út 61. Gyártmányai: 5 Irótollak és tollszárak, iratkapcsok és rajzszegek, indigó- és színes 5 I másolópapírok, stencyl- és cyclostylpapírok, viasz- és ceresinpapirosok,­­ I■ olajlapok. Rajzmásolópapír, fényérzékeny papír és vászon positív és negatív eljárásra, vászonra húzott rajzpapír. Szénpapír minden színben, az eddig létező legjobb minőségben. Gyártmányaim minden papírkereskedésben kaphatók.I■ V...

Next