Egyetemi Lapok, 1914 (27. évfolyam, 17-20. szám)

1914-11-20 / 17. szám

!»ßsselu és Rorváth t?"’''!??”'““, MfCd^wiy Cd IIUI yttLll kOíiyykotéSZBÍ, irósier-és papiráruraktár Ajánlja magát: folyóiratok, időszaki lapok, művek, könyvek, ének- és zeneművek, továbbá min­dennemű nyomtatványok jutányos előállitására. Könyvkötészeti munkák, u. ni.: diszművek, könyv­tárak újra- és átkötését bárhonnan a legjutányosabb árakon elfogadunk. Árajánlattal készséggel szolgálunk.P 6CS9 HRiunkácsy ZBíhály-u. 9. El Blazek Höolfné BUDRPE5T, lU., Kecskeméti-u. 1. Alapittatott 1817-ben. yillanyerö're berendezett mfiköszöriilde. Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű e szakba vágó acélárukban. Acéláruk csakis a legjobb minőség­ben vannak raktáron. Javitások és köszörülések azonnal és legjobban eszközöltetnek. élp|egyzék hluánatra Ingyen és bérmentue. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ F^olb- c^■nkogT’^fi^i TOŰiTzbézGt'Q. w!ís:a BZXDGIPEST 0 ÜSS Telefon 679. IV.Xosjallilítjos-abcss.'l. ^ 58—45 és Z 128—13 58-45 és 128—13 KOVALD fest, tisztit! t öyár és főiizlet: Budapest, VII. kér., 5zövetség-u. 37. sz. X Qyüjtötelepek a székesfőváros minden részében. Képviseletek a vidék legtöbb városában- ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ■ I Első magyar acélirótoll-, tollszár-ésindigó-másoló papírgyár ■ I ! SCnULLCK JOZSCr I Telefon: Sürgönyeim: * 61-61. 28—19. ACÉLTÓL L. Gyár és iroda: X., Cyömörői-ut 61. Gyártmányai: 5 Irótollak és tollszárak, iratkapcsok és rajzszegek, indigó- és színes 5 I másolópapírok, stencyl- és cyclostylpapirok, viasz- és ceresinpapirosok, | I■ V.,, olajlapok. Rajzmásolópapir, fényérzékeny papir és vászon positiv és negativ eljárásra, vászonra húzott rajzpapir. Szénpapir minden színben, az eddig létező legjobb minőségben. Gyártmányaim minden papirkereskedésben kaphatók. I■

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék