Élet és Irodalom, 1972. január-június (16. évfolyam, 1-26. szám)

1972-01-01 / 1. szám - Faragó Vilmos: Heti jegyzet • jegyzet (1. oldal) - Miklosovits László: metszete • kép (1. oldal)

ÉLET ÉS IRODALOM IRODALMI ÉS POLITIKAI HETILAP XVI. évfolyam, 1. szám 1972. január 1. Gyurkovics Tibor: Ml HIÁNYZIK AZ ÍRÓKNAK? (5. old.) HETI JEGYZET Ha körbepillantok egyetlen szobám polcain, akár gőgöt is erezhetek: gazdagabb vagyok, mint Mátyás király volt. A Bibliotheca Corviniánában kö­rülbelül ötszáz kódexet gondo­zott Bonfini mester — nekem sokkal több könyvem van. Igaz, hogy Mátyás harminchá­romezer aranyat költött éven­te a korvinákra, s nekem eny­­nyi pénzem sohase lesz, de épp ezért vagyok gazdagabb: nem is kell ennyi pénz, hogy a ki­rályi könyvtár állományát le­pipáljam. Sokkal kevesebb kell. A könyv olcsó lett, köz­szükségleti cikk, az enyém, a tiéd — mindenkié. És ezt fog­ja most ünnepelni a világ. Az 1972-es év nemzetközi könyvév lesz, nem tudom még, miféle menetrendjével az ünnepsé­geknek, de néhány dolgot tu­dok már. Tudom, hogy különös ma­gyar eseménnyé avatja majd a szerencsés véletlen a nemzet­közi könyvév hazai ünnepsé­geit. Mi ugyanis jubilálunk. Alig, hogy Gutenberg kinyom­tatta első könyvét, Hess And­rás irányításával Budán is ön­teni kezdték a betűket, s fel­állítani a nyomóprést — éppen ötszáz évvel ezelőtt. Tudom, bár a menetrendet nem ismerem, hogy az 1972-es év égboltján mindvégig ott tündököl majd a könyv, hogy az ünnepségek méltók, s hogy a szónokok méltóságosak lesz­nek, mert az ünnepléshez na­gyon értünk. De azt is tudom, hogy ehhez az ünnepléshez a szerénység meg a munkás erőfeszítések el­határozása lesz méltó, mert ha körbepillantunk egyetlen vilá­gunk tájain, gőgöt igazán nem érezhetünk: a könyv az enyém, a tiéd — de korántsem min­denkié. A világ nagyobbik fele analfabéta. És hogy képletesen szóljak: ezen a bajon csak Mátyás ki­rály harmincháromezer aranya segíthet. Kevesebbet költeni a fekete seregekre, és többet az aranyló korvinákra. Mert szép lesz az 1972-es év, könyvvel az égboltján, és jó, hogy a magyar könyv jubileumát is ez az év hozza. De még szebb és még jobb lenne, ha egyéb békesség­jeleket is tündököltetne égbolt­ján ez az év, ha későbbi jubi­leumok lehetőségét is elhozná, ha tíz év múlva azt ünnepel­hetnénk: 1972-ben ért véget az indokínai háború, ekkor nyílt meg ismét a szuezi csatorna, és ekkor ült össze az Európai Biztonsági Konferencia. Mert akkor jöhetnének a könyv nemzetközi hétköznap­jai. Faragó Vilmos A NYELVTU« Wl INTÉZŐBEN (7. old.) KÉT RIPORT: Ordas Iván: VÁROSSZÉLI AMBULANCIA (8. old.) Moldova György: DOROGI TENGER (I.) (16. old.) Szász Imre: HAPPENING'FORRADALOM ? (15. old.) t,50 Ft 1 tu E M St£ > s .2 ri£ 3E

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék