Élet és Irodalom, 1985. július-december (29. évfolyam, 27-52. szám)

1985-08-09 / 32. szám - Tamási Orosz János: Ballada • vers (8. oldal) - Szigeti Lajos: Kérdőjelek • vers (8. oldal) - Pomogáts Béla: Magyar Műhely-találkozó Kalocsán • tudósítás (8. oldal)

KÜLÖNLEGES MOZIK­­ KÜLÖNLEGES MŰSORA augusztus 8-tól 21-ig TOLDI STÚDIÓ MOZI 8-tól 21-ig h9, 11, f2: HAJH* (USA) R.: M. Forman 8-tól 21-ig 4, 6, 8: MONTENEGRO*** (svéd) R.: D. Makavejev TANÁCS MOZI 8-tól 14-ig fl0, fl2, f2: ISTVÁN, A KIRÁLY R.: Koltai Gábor 8-tól 14-ig £4, h6, 8: VERI AZ ÖRDÖG A FELESÉGÉT R.: András Ferenc 15-től 21-ig f16, £12, £2: SZELEBURDI CSALÁD R.: Palásthy György 15-től 21-ig 14, 116, 8: ESZKIMÓ ASSZONY FÁZIK*» R.: Xantus János GORKIJ MOZI 9-től 11-ig 4: CSODATEVŐ PALATÁBLA R.: N. Koserova 9-től 11-ig 6: ANDREJ RUBLJOV I—II.» R.: A. Tarkovszkij 12-től 14-ig f4, h6, 8: ELFELEJTETT ŐSÖK ÁRNYAI R.: Sz. Paradzsanov­­j-án és 17-én f4, h6, 8: EGY ÉV KILENC NAPJA R.: M. Komm 18-án és 15-én f4, h6, 8: IVAN GYERMEKKORA R.: A. Tarkovszkij 20-án és 21-én f4, h6, 8: LOMBHULLÁS R.: O. Joszeliani Minden csütörtökön orosz nyelvű előadás: 15-én 14, h6, 8. FELDERÍTŐK AKCIÓBAN R.: A. Maljukov KINIZSI STÚDIÓ MOZI Kezdések: £4, h6, 8 14-én: 3, £6, 8 9- én: CABIRIA ÉJSZAKAI* (pl.) 10- én: KÜLDETÉS (m.) 11- én: ÁTKOZOTTAK, SZERET­LEK BENNETEKET !*­ (pl.) 12- én: CSODABOGARAK* (SZ.) 13- án: SZÉLCSEND (1.—ang.) 14- én: 1922** (görög) 15- én: ADJ, KIRÁLY KATO­NÁT!** (m.) 16- án: ETŰDÖK GÉPZONGO­RÁRA* (sz.) 17- én: LOLA* (NSZK) 18- án: CSODA MILANÓBAN (ol.) 19- én: VÉRNASZ (sp.) 20- án: GALILEO GALILEI (ang.) 21- én: EGY NŐ A HAJÓN (1.) ZUGLÓI MOZI Stúdióprogram hétfő este 8: 12-én: A BŰN TÖRTÉNETE I—II.*** (1.) R.: V. Borowczyk 19-én: KIS A VÍZBEN** (1.) R.: R. Polanski FÉNY MOZI Stúdióprogram kedden du. hó. 13-án: A RÉT* (dl.) R.: P.­V. Taviani 20-án: SZÁLLÁST KÉREK* (01.) R.: M. Ferreri MÁTRA MOZI 8-tól 14-ig f6. 8: JÉZUS KRISZTUS SZUPER­SZTÁR (USA) R.: N. Jewison 15-től 21-ig hG. 8: A KENGURU* (m.) R.: Zsombolyai János HORIZONT MOZI 8-tól 10-ig és 12-től 14-ig du. 5 és 6:: „KAMERÁVAL A VILÁG KÖRÜL: ÁZSIA” (rövidfilm-összeállítás) Buddha pagodái (m.) Vendégszerető Anatólia (1.) Vasárnap Japánban (cseh) 15-től 17-ig és 19-től 21-ig du. 5 és 6. „KAMERÁVAL A VILÁG KÖRÜL: AFRIK­A’» (rövidfilm-összeállítás) A kopt művészet (m.) Kairói bazár (m.) Afrikai kézművesek (m) Jó reggelt Nigéria (m.) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk ! 2 Élet és lel A Népművelési Intézet és a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat TÁNCHÁZ-NÉPZENE 1986. címmel pályázatot hirdet. A pályázatra a fiatalok népzenei mozgalmának képviselőit: hangszeres együtteseket, szólistákat, énekeseket várunk. Pályázni lehet együtteseknek maximum 30 perces, énekesek­nek, hangszeres szólistáknak 15 perces hangfelvétellel. A népze­nei mozgalom kialakult tradícióinak megfelelően beküldhető autentikus és a hagyományokat feldolgozó népzenei anyag. Beküldési határidő: 1985. október 31. A Népművelési Intézet Tánc- és Zenei Osztályára (Bp. I. Corvin tér 8. 1251) A pályázaton fel kell tüntetni az együttes nevét, címét, a mű­sorszámok címét és időtartamát. A beérkezett pályázatok közül szakmai bizottság választja ki azokat a műsorszámokat (együtte­seket, szólistákat), amelyek alapján a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat elkészíti a TÁNCHÁZ-NÉPZENE 1986. című lemezeket. A lemezeken szereplő együttesekkel és szólistákkal a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat az érvényes jogszabályok alapján szer­­ződést köt A legjobb együttest, illetve műsorösszeállítást 2000—15 000 fo­rintig terjedő szakmai nívódíjban részesítjük. Nem tudjuk figyelembe venni a pávakörök, a népi együttesek, hagyományőrző előadók, hivatásos zeneszerzők pályázatait, vala­mint a határidő után postázott felvételeket. Budapest, 1985. július 15. Népművelési Intézet Magyar Hanglemezgyártó Vállalat Szépségkirálynő-választás elődöntője Szeged, 1985. augusztus 24., 20 órakor, Tisza Szálló, (Szeged, Lenin krt. 47.) Verseny, műsorral egybekötve. A műsort vezeti: Keresztes Tibor (Cintula). Fellépnek: Boncz Géza, Túri Lajos és az Apostol együttes. Rendező: Csenterics Ágnes. A versenyt megelőzően a szegedi Centrum Áruház előtt 12 órakor divatbemutatót rendezünk, melyen a szépségkirálynő-választás résztvevői is felvonulnak.­­ Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Jegyek: Tisza Szálló éttermében válthatók. SZIGETI LAJOS: Kérdőjelek Mekkora sivatagot fércel a világhoz minden léptem? Miféle vadon vesz körül? Micsoda acsargó óceánok kerítik be magányom? Űr­ üveglap alatt csak vérfoltom marad — mit tudsz mondani róla? TAMÁSI OROSZ JÁNOS: Ballada fekszik a fa a földön poharam borral töltöm e roppantó időben ez tartson meg erőben fekszik a fa a földön már holt híremet költőm rejtezem mély árnyékba bár elébed állnék ma tenyerem mutatnám: ha így olvad itt minden szó arcomat mutatnám: kő csiszolja záporeső nevedet hír suttogja rejtezel mély árnyékba fekszel mint fa a földön fekszel mint fa a földön Magyar Műhely­találkozó Kalocsán A párizsi Magyar Műhely hagyományos irodalmi és művészeti találkozójára az idén, augusztus első hetében, Kalocsán került sor. Auszt­riai és franciaországi össze­jövetelek után először Ma­gyarországon­ már ez is mu­tatja az alkalom jelentősé­gét. A tanácskozásnak, amely ezúttal a Schöffer Miklós munkásságának szentelt sze­mináriummal párhuzamosan folyt le, a városi művelődési ház adott otthont. Schöffer, a modern európai szobrászat kiváló alkotó egyénisége ugyanis Kalocsán született, párizsi művészként is meg­őrizte ragaszkodását szülő­városa iránt. Ennek a ra­gaszkodásnak az eredménye­ként jött létre Kalocsán a Schöffer Múzeum és a Schöf­­fer-torony, s most a Műhely­találkozó. A Magyar Műhely összejö­veteleinek hagyományos munkarendje van — az avantgárd irodalom és mű­vészet elméleti, illetve törté­neti kérdéseiről tartott meg­annyi előadás, valamint a jelenlévő írók és művészek szereplése szabja meg. Ez a felfogás a Duna-parti város­ban is termékeny módon ér­vényesült. A Műhely három szerkesztője: Bujdosó Alpár, Nagy Pál és Papp Tibor a mai vizuális irodalom tör­téneti előzményeiről, elmé­leti hátteréről és lehetőségei­ről, Beke László és Hegyi Loránd művészettörténészek az avantgárd és­­„transz­­avantgard” képzőművészet mai helyzetéről, Erdély Miklós író a mai magyar filmről, illetve a találkozó tapasztalatairól, végül e so­rok írója a magyar avant­gárd irodalom múltjáról és örökségének tudományos gondozásáról beszélt. A ki­alakuló eszmecsere — a ta­valyi találkozóhoz hasonlóan — nagy teret szentelt az avantgárd és a posztmodern m­ű­vészet szembeállításának, a kortárs művészeti törek­vések kritikai elemzésének. Az elhangzott előadásokat jól egészítette ki Szigeti Ist­vánnak, a magyar rádió ze­nei munkatársának beszámo­lója a rádióban folyó új ze­nei kutatásokról, illetve Ra­domir Subotic újvidéki és Kovács László budapesti rendező Schöffer Miklós munkásságáról — ezen belül új vizuális oktatási eszkö­zökkel folytatott kísérletei­ről — készített­ televíziós filmjeinek bemutatása. Nem volt érdektelen a je­lenlévő írók és művészek szereplése sem: a három fo­lyóiratszerkesztő mellett az amszterdami Kibédi Varga Áron, a bécsi Csutak Magda, Bortnyik Éva és Tubák Csa­ba, a pozsonyi Cselényi László, a kolozsvári Cselényi Béla, a budapesti Erdély Miklós, Endrődi Szabó Ernő, Győre Balázs, Kukorelly Endre, Petőcz András, Szká­­rosd Endre, a szombathelyi Székely Ákos mutatta be írásait, vizuális munkáit, képzőművészeti műveit, il­letve kísérleti filmjeit. És, persze, sokan mások, akik között kétségtelenül jelen voltak, szót kaptak az avant­gárd epigonjai és dilettánsai is: borítsa jótékony feledés a nevüket. A jelenlévők meglátogat­ták az érseki könyvtárat, s az avantgárd tipográfusok elcsodálkozhattak a régi könyvek csodálatos nyomda­művészetén. Voltunk fürödni a Szelidi-tavon, fogadáson Schöffer Miklós kertjében, és új művész iratkozhatott fel a Kassák-díjasok listájá­ra is, ezúttal Megyik János bécsi szobrászművész sze­mélyében. Jó érzésekkel gaz­dagon tértünk haza Kalocsá­ról Lehet, hogy a Magyar Műhely negyedszázados kró­nikájába egy osztrák és e­gy francia városka után az ősi magyar város is feliratkozik? Pomogáts Béla 1985. AUGUSZTUS 9.

Next