Ez a Hét, 1998. január-március (5. évfolyam, 1-12. szám)

1998-03-13 / 10. szám

Sarusi Mihály Jól néznék ki, ha Sándort kétszer túl­élve Utószón járna az eszünk! De hát, ami múlik sem biztos, hogy késik. Petőfi és bandája - Hallom verseket írsz! Szégyen, nem, bevallom a Csaba Cuk­rászdában, hol (valamikor a hatvanas évek legelején) a helybéli Rózsa Sándor Főgimnázium levelező tagozatos diák­jainak egy csoportja társalog.­­...Mint Petőfi?! Annyira azért nem. Ámbár (utóbb bevallhatom): hölgyfodrászati ta­­nonc (majd segéd) és levelező-gimna­zista korom leg­szebb költeményei is mindössze vér­szegény utánzásai voltak Sándornak (Sándor e korban - 16-19 évesen - köl­tött) műveinek. - Ha te is költő leszel, mint az a csa­vargó Petőfi, én nem tudom, mit csi­nálok veled... Meg­mondom őszintén, én azt az egész or­szágban összevisz­­sza kódorgó „köl­tőt” úgy elvettem volna, hogy elfelejti a nevét! Kipofoztam volna belőle. És eléggé harapósan nézett reám a presszóasztalnál (a harmadik - nyol­cadik? - féldeci tömény után).­­ Nem túl szűk a nadrágod? Hát még ha látta volna (valamivel később) a szakállam... Szegény ember civil ruhás századosa volt a Magyar Népköztársaság­ok „népi” rendőrségének (a Békés Megyei Kapi­tányságon) az 1956 utáni évtizedben, s hát hogy így fölvitte a Kádár - netán inkábban: Hruscsov - a dolgát Viharsar­kunkban, meg kellett szereznie neki az érettségit.­­ Hogy legyen a családban egy ér­telmiségi is. Nem vicc, errefelé (még nemrég is) az érettségizett - tintanyalója - értelmiségi­nek számított! Gondolom épp eleget elnáspángolt az ötvenhatos „ellenforradalmárok” közül, hogy ilyen szépen haladt a ranglétrán (diploma, azaz érettségi nélkül is). - Kapott volna tőlem... - vette elő széles tenyerét. Petőfi és bandája. Ha tudta volna, mekkora dicséret - bárki emberfiát - Sándorhoz hasonlítani! („így” még a gumibotozást is elvisel­tem volna.) (Már ha nem lettem volna - amúgy - elég óvatos duhaj.) Amúgy szerény, csöndes civil rhás rendőr százados volt, de ha a költőkről hallott, kitört belőle az osztálygyűlölet. Petőfi megérint Valamiképp úgy alakult, hogy írásai­mon rendre ki lehet mutatni, kinek s minek a hatására követtem el. Legelső - utóbb javarészt eltüzelt - költeményeim (pár éven át) Petőfi Sándoréira formáztak. ...Volna. Mert elég sok tökéletlenséget össze­­hordtam, míg sikerült valami olyat is pa­pírra kanyarintanom, minek már volt valami értelme. (Mármint hogy értelme a költésnek.) (S az - ha jól vélekszem - a századfor­duló franciáinak keze nyomát viselte.) Petőfi (a Petőfi-élmény) - majd­­ később köszön© vissza. Legrégibb könyveim anyámtól örököltem; könyvesházam első saját (magam által vásárolt) köteteinek az élére Arany Toldija, meg egy Petőfi-összes került. S ahogy a Toldit, a Petőfi-összest is egyháztomban olvastam végig. P. S.-ről nem Népgyűlés a Nemzeti Múzeum előtt MI4M4 A JnJtVJL itallllll

Next