Fejér Megyei Hírlap, 1996. december (52. évfolyam, 281-304. szám)

1996-12-06 / 285. szám

14 FEJÉR MEGYEI HÍRLAP SPORT KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET (Szombat reggel 7 órától, hétfő reggel 7 óráig.) Székesfehérvár város környéki községek központi ügyelete: Székesfehérvár, Sarló u. 25/a. Tel.: 340 -152. A következő közsé­gek részére: Csór, Iszkaszentgyörgy, Sárkeresztes, Moha, Szabadbattyán, Kőszárhegy, Tác, Úrhida, Soponya, Csősz, Sárszentmihály, Sárkeszi, Nádasdladány, Jenő, Lovasberény, Pátka, Zámoly. Seregélyes, orvosi ügyelet Szé­chenyi u. 4. Tel.: 06/60/460-517. Székesfehérvár környéke: 1. körzet (Enying, Mátyásdomb, Lepsény, Mezőszentgyörgy): dec. 7- én: dr. Nemesvári Aladár, dec. 8-án: dr. Bódog József. Enying, Szabadság tér 14. Tel: 372-226. 2. körzet (Polgárdi, Kisláng, Fü­le): dr. Pintér Gyula Kisláng, Fő u. 101. Szombat-vasárnap 8-10-ig, Pol­gárdi, orvosi rendelő. Telefon: 06/ 20/419-800. 3. körzet (Martonvásár, Tordas, Baracska): dr. Papp Katalin, Baracs­ka. 4. körzet (Velence, Kápolnás­­nyék, Pákozd, Pázmánd, Vereb, Nadap, Sukoró, Pettend): folya­matos orvosi ügyelet Velence, Tó­part u. 34. Orvosi rendelő. Tel.: 472- 242. Gárdonyban: Agárd, Gárdony, Zichyújfalu, Dinnyés. Ügyelet he­lye: Gárdony, Szabadság u. 12. Tele­fon: 355-151. (Szombaton fogorvosi ügyelet nincs.) Bicske és környéke: 1. körzet (Bicske és környéke, Szár, Szárliget): Bicske, Kossuth téri orvosi rendelő. 2. körzet (Csákvár, Vértesboglár, Vérteskozma, Gánt, Bodmér, Mó­­riczmajor, Kőhányás): dr. Kovács László Csákvár, orvosi rendelő, Sza­badság tér 6. Tel.: 354-269. 3. körzet (Alcsútdoboz, Vál, Fel­­csút, Vértesacsa, Tabajd): dr. Milvi­­us Lóránt Vál, Vajda u. 26. Tel.: 353- 462. 4. körzet (Etyek, Háromrózsa, Dávidmajor, Göbölpuszta): dr. Papp Ferenc Etyek, Alcsúti u. 3. Tel.: 353- 634., ill. 06/20/429-535. Sárbogárd és környéke: 1. körzet (Sárbogárd, Pusztaeg­res): folyamatos orvosi ügyelet, Sárbogárd, rendelőintézet. 2. körzet (Lajoskomárom, Me­zőkomárom, Szabadhídvég): dr. Oravecz Éva Lajoskomárom, Ozorai u. 1. Tel.: 06/30/390-833. 3. körzet (Dég, Igar, Mezőszilas): dr. Fáklya Csaba, Dég. 4.1. körzet (Sárkeresztúr, Sár­szentágota, Kálóz): dr. Juhász László Sárszentágota. 4.2. körzet: (Aba): dr. Niczky Gabriella Aba, Rákóczi u. 29. Tel.: 430-097. 5. körzet: (Sárosd, Hantos, Nagy­lók, Szabadegyháza): dr. Zaka Rozá­lia. Az ügyelet helye: Sárosd, Sza­badság tér 3. Tel.: Sárosd 13., ill. 06/ 60/460-525. 6. körzet: (Cece, Alap, Alsószent­iván, Vajta, Sáregres): dr. Kapéter Gyula Alap, Vörösmarty u. 2. Tele­fonszámok: 116, illetve 06/60/392- 975. Dunaújváros és környéke. Az ügyelet telefonszáma: 06/20/ 385-555. (Pusztaszabolcs, Adony, Kulcs, Rácalmás). dec. 7-én: dr. Somos Ist­ván Kulcs, Deák F. u. 62. dec. 8-án: dr. Glashütter Csaba Adony, Kos­suth L. u. 8. (Iváncsa, Besnyő, Beloiannisz): dr. Horváth István Beloiannisz, Szept. u. 10. Tel.: 06/60/392-525. Mór város és vonzáskörzete, köz­ponti orvosi ügyelet Móron, a rendelőintézetben. Tel.: Mór 407- 041. A Székesfehérvár városi felnőtt háziorvosi ügyelet (Sarló u. 25/a.) új telefonszám: 340-152. Gyermekek­nek Fehérváron, a Vízivárosi lakóne­gyed orvosi rendelőben. Tel.: 311- 021. Szülésre felkészítő program hét­fői napokon délután 5 órakor, a Fejér Megyei Nővédelmi Központban. (Székesfehérvár, Várkörút 6.) Fogorvosi ügyelet a Szekfű Gy. u. 7. sz. alatt, a megye lakosságának, szombaton, vasárnap, reggel 8 órától, délután 14 óráig. Dunaújvárosban: Felnőtteknek és gyermekeknek a rendelőintézet­ben, Vasmű u. 10. sz. alatt. Fogorvosi ügyelet az Építők útja 2. szám alatt szombaton 8-15 óráig, vasárnap 9-18 óráig. ÁLLATORVOSI ÜGYELET Az ügyelet szombat reggel 7 órától, hétfő reggel 7 óráig tart. Betegellátási ügyeletek: Bicske és környéke: 1. körzet (Alcsútdoboz, Vál, Bics­ke, Etyek, Szár, Mány, Vértesacsa, Tabajd): dr. Bertóti Béla Bicske, Ady E. u. 14. Tel.: 350-524. 2. körzet (Csákvár, Vértesboglár, Gánt, Vérteskozma): dr. Takács Rudolf Csákvár, Berényi u. 7. Tel.: 354-193. 3. körzet (Mór, Bodajk, Csókakő, Pusztavám, Balinka, Bakonycsernye, Nagyveleg, Magyaralmás, Isztimér, Sőréd, Fehérvárcsurgó, Csákberény, Kincsesbánya, Bakonykúti): dr. Né­meth Kálmán Mór, Liszt F. u. 2/a. Tel.: 406-348. Sárbogárd és környéke: 1. körzet (Sárbogárd I-II, Pusz­taegres, Mezőgazdasági Kombinát IV. ker., (Nagyhörcsök): dr. Bukovecz Ti­bor Sárbogárd, Csók I. u. 25/a. Tel.: 360-338. 2. körzet (Alsószentiván, Cece, Igar, Alap, Mezőszilas): dr. Kellner Jó­zsef Alap, lakása: Sárbogárd, Ady E. u. 162. Tel.: 06/20/243-972. 3. körzet (Dég, Lajoskomárom, Me­­zőkomárom, Szabadhídvég, Pélpusz­­ta): dr. Kováts György Lajoskomárom, Gyógyszertár. Tel.: 06/60/391-844. 4. körzet (Sárosd, Kálóz, Hantos, Nagylók, Szabadegyháza, Sárkereszt­­úr és Sárszentágota): dr. Keszthelyi Gábor Sárkeresztúr, Szent I. u. 3. Tel.: 4. Székesfehérvár és környéke: 1. körzet (Baracska, Gárdony, Gyú­ró, Kajászó, Kápolnásnyék, Martonvá­sár, Pázmánd, Sukoró, Tordas, Velen­ce): dr. Szeifert József Martonvásár, Szent L. u. 6. Tel.: 460-227., ill. 06/20/ 465-532.­­ 2. körzet (Aba, Seregélyes): dr. Csá­ki Tamás Aba-Bodakajtor. Tel.: 432- 641., ill. 06/60/390-965. 3. körzet (Csór, Iszkaszentgyörgy, Lovasberény, Pákozd, Moha, Pátka, Sárkeresztes, Vereb, Zámoly): dr. Ko­vács László Székesfehérvár, Géza u. 1. Tel.: 311-126. 4. körzet (Füle, Jenő, Csősz, Kő­szárhegy, Nádasdladány, Polgárdi, Sárkeszi, Sárszentmihály, Soponya, Szabadbattyán, Tác, Úrhida): dr. Heté­­nyi László Soponya, Petőfi u. 206. Tel.: 450-189. 5. körzet (Kisláng, Enying, Mátyás­domb, Lepsény, Mezőszentgyörgy): dr. Szilágyi Tibor Enying, Török B. u. 41. Tel.: 372-554., ill. 06/30/566-912. Dunaújváros és környéke: 1. körzet (Besnyő, Pusztaszabolcs, Ráckeresztúr, Iváncsa, Beloiannisz, Ercsi, Adony, Perkáta, Kulcs, Rácal­más): dr. Zamody János Ráckeresztúr, Kossuth u. 58. 2. körzet (Dunaújváros, Nagyve­nyim, Mezőfalva, Baracs, Előszállás, Nagykarácsony, Kisapostag): dr. Szendrey István Dunaújváros, Vasmű u. 37. Tel: 25/313-520. Székesfehérvár. (A megyeszékhely közigazgatási területe): dr. Kovács László Székesfe­hérvár, Géza u. 1. Tel.: 311-126. Állatkórház. Rendelési idő: hét­köznap: 8-20-ig, szombaton: 8-12-ig. Állandó hétvégi és éjszakai ügyeleti szolgálattal áll az állattartók rendelke­zésére. Cím: Székesfehérvár, Homok­sor 7. Tel.:­316-419. Fehérváron állatorvosi ügyeletet tart. Vértanú u. 19. sz. alatt dr. Skulté­­tiné dr. Kovács Katalin munkaszüneti, vasárnap és ünnepnapokon nappal 9- 12 óráig. Tel.:315-638. Dr. Koós Mihály kisállat-specialis­ta, klinikus szakorvos. Székesfehér­vár, Prohászka u. 42/a. Ügyelet: szom­bat: 8-10-ig, vasárnap: 18-20-ig. Tel.: 22/347-459. Sürgősségi esetekben te­lefonos egyeztetés alapján, hétközben 9-12-ig és 16-19-ig. Dr. Vanatka Zsolt, Sziget u. 19. (Palotaváros), szombaton 9-10 óráig. Tel.: 06/30/477-272. Lakás: Temes­vári u. 43. Tel.: 339-247, 06/30/477- 272. A Fehérv­ár Állatklinika Kft. rende­lései: Fűtőház u. 1.: 0.00-24.00 óráig. Kassai u. 37.: hétfőtől-péntekig 16.00- 19.00-ig. Szombat: 9.00-12.00-ig. Te­lefonszám: 22/338-238, 301-800. Hatósági ügyeletek: Dr. Szeifert József Martonvásár, Tel.: 460-227. Dr. Mezei Gábor Sárbogárd, Ba­ross G. u. 27. Tel.: 360-260. Dr. Zamody János Ráckeresztúr, Kossuth L. u. 58. Dr. Hetényi László Soponya, Pető­fi u. 206. Tel.: 450-189. Dr. Kovács László Székesfehérvár, Géza u. 1. Tel.: 311-126. Az állatszállításokat, illetve a húsvizsgálatokat csak a hatósági ügyeletesek végezhetik. A munka­­torlódások elkerülése érdekében kérjük ezeket 24 órával az esedékes­ség elő­tt bejelenteni. Nagykarácsony és a sport Decemberben kitüntetik a két bajnokságot nyert labdarúgócsapatot Ha december, akkor Nagyka­rácsony, mondhatnánk, hiszen a Mikulás és a karácsonyi ünne­pek lassan összeforrnak a tele­pülés nevével. Lapunk ennek apropóján kereste fel a közsé­get, és járta „körül” Nagykará­csony sportéletét. Beszélgető­­partnerünk Horváth Ágoston polgármester, Kincses András egyesületi elnök, Szabóné Vida Andrea testnevelő tanár és Dukai László, az iskolai önkor­mányzat képviselője volt. — A TS-Nagykarácsony ide­jét éljük. Ebben az évben mire számíthatnak az ide látogatók? H. A.: — Sajnos, ez a dolog már nem működik. Teljesen té­vesen jelennek meg azok az írá­sok, amelyek a Telesportot és Nagykarácsonyt összekötik. Megszakadt a kapcsolat közöt­tünk kilencvenháromban. Mi szerettük volna továbbra is fenntartani ezt a kapcsolatot, de a TS részéről erre nem volt igény. Többször próbáltuk a párbeszédet velük felújítani, de a főszerkesztő előszobájától to­vább sohasem jutottunk. De ré­szünkről nem lefutott az ügy. — A Telesport élén személy­­cserék történtek. Ez talán ked­vezhet Önöknek... — Mi továbbra is látunk fan­táziát a dologban. Ugyan el kell ismernünk, hogy rossz a létesít­ményhelyzetünk, nincs torna­csarnokunk, ezért nem biztos, hogy szerencsés mínusz tíz fok­ban egésznapos eseményeket szervezni. Járható út lenne, ha nem csak a téli ünnepekre kon­centrálnánk. A községnek gyö­nyörű környezete van, tavasz­­szal, nyáron bármilyen rendez­vénynek helyt tudnánk adni. — Evezzünk más vizekre. Az elmúlt években Nagykarácsony sportját a labdarúgócsapat fémjelezte. Két év alatt két baj­nokságot nyertek, mégis a me­gyei másodosztályban marad­tak, mivel nem tudták vállalni az első osztályban való szerep­lést... K. A. : — Nyáron én nyilat­koztam, hogy Nagykarácsony­nak mindenképpen megyei első osztályú csapata lesz. Sajnos té­vedtem. Tudomásul kellett ven­nünk, hogy nincs meg a megfe­lelő anyagi hátterünk. Három­millió forintra lett volna szüksé­günk, és ennyi pénzt nem tudott előteremteni a falu. — Polgármester úr! Nem ért volna meg ennyi áldozatot a te­lepülésnek a futballcsapat? — Dehogynem. Csak az a helyzet, hogy összesen ötven­négymillió forint a költségveté­sünk, és ebből egyszerűen nem telik megyei első osztályú lab­darúgásra. Arról nem is beszél­ve, hogy a legnagyobb szponzo­raink visszaléptek... — Régebben azért támadták a szakosztályt, mert több du­naújvárosi játékost is foglalkoz­tattak. Saját „hatáskörben" nem tudják megoldani az után­pótlás kérdését, vagyis a helyi fiatalokat nem lehetne jobban bevonni a község sportéletébe? Sz. V. A. — Az iskolában mindent megpróbálunk. Aszta­liteniszben, zenés tornában szinte minden versenyen részt veszünk, nem is rossz ered­ménnyel. Azonban nagyon ne­héz a gyerekeket sportolásra fogni. Egyszerűen lusták a diá­kok. A szülők is hibásak ebben, hiszen nagy részük másodlagos dolognak tekinti a sportot, a test­nevelést. D. L.: — Én foglalkozom az utánpótlás-neveléssel. Nincs könnyű helyzetünk, mert rosszak a pályáink, nincs torna­csarnokunk, és még folytathat­nám a sort. Azonban a célunk az, hogy hosszú távon számíthas­son a labdarúgócsapat a nagyka­rácsonyi gyerekekre. H. A. : — Szeretném leszö­gezni, hogy fontos számunkra a település sportélete. Ennek e­­gyik bizonyítéka, hogy a két baj­nokságot nyert labdarúgók de­cemberben kitüntetést kapnak a községtől. És nagyon bízom benne, hogy nem ők lesznek az utolsók, akiket elismerésben kell részesítenünk... A. Cs. Ma este megyei rangadó A fehérvári szurkolók jégko­rong iránti fogékonyságára jel­lemző, hogy a tervezett kettő he­lyett három szurkolói busz in­dult szerda este Kisstadionba. A tét nagy volt a tavalyi ezüstér­mes FTC-Whirlpool, valamint a bronzos Alba Volán-Riceland meccsén. Hazai győzelem ese­tén a zöld-fehérek megközelí­tették volna a fehérváriakat, vendéggyőzelem esetén lénye­gében behozhatatlan — persze, számolgatni szabad — előnyre tett volna szert az Alba Volán a döntőért vívott küzdelemben. A találkozó közel félórás ké­séssel indult — ezt nem is bán­ták a Zuglóból, a Videoton meccséről érkező fehérvári drukkerek —, ugyanis az egyik játékvezető elveszett a ködben, helyére a rendezvény helyszíné­től, Kisstadiontól nem messze lakó Bartha ugrott be. Az Alba Volán —Jerohin, Sváb, Tyimo­­fejev, Palkovics, Lvov, Ocskay, Gebei, Bedő, Lukács, Farkas, Sofron Á., Horváth, Balajthy, Szilassy, Faragó, Rajz A. — kezdett jobban, Faragó góljával szereztek vezetést. Folyamato­­san ott állomásoztak a zöld-fe­hérek portása, Szuper Levente kapujának előterében, de a zic­cerek ellenére, az újabb volános találat helyett a veterán légiós, Stas egyenlített. Ocskay talála­tával megint a vendégeknél volt az előny, ám az első harmad vé­ge előtt az előrelopakodó hát­véd, Salamon egyenlített, 2-2. A középső harmadban Rajz góljával újra előnybe került a Volán, ám ezt ezúttal sem tudta tartani, Dragomir egalizálta az eredményt. Az utolsó játékrész­ben vezetett először a vendéglá­tó Dobos találatával, jobban is játszottak ezen időszakban a zöld-fehérek, ám Jerohin ismét remekelt. Úgy tűnt, az Alba Vo­lán vesztesen távozik a főváros­ban, ám a Rajz A. buktatása után járó jogos büntetőt Lvov gond nélkül belőtte, ezzel a Volán döntetlent harcolt ki az utóbbi meccsekhez képest nagyot ja­vult Ferencváros ellen. A fehér­váriak bár háromszor is vezet­tek, ezúttal a szerencsével sem álltak hadilábon... A nap másik találkozóján a Dunaferr Székesfehérváron fo­gadta a nyeretlen Újpestet. A fő­városi lilák ezúttal sem jártak si­kerrel, 7-0-ra (1-0, 3-0, 3-0) kaptak ki a mérkőzés közepétől fölényben játszó bajnoktól. Ma 18 órától megyei rang­adóra kerül sor Fehérváron, az Alba Volán-Riceland és a Duna­ferr együttese lép jégre. A baj­nokság első két körében a Duna­ferr mattolta a fehérváriakat. — Csak nagyon jó játékkal nyerhetünk. Szerintem telt ház lesz, sok dunaújvárosi kíséri el a csapatot — mondta a Dunaferr mestere, Kereső Árpád. (hol) 1996. december 6., PÉNTEK Costa feljelentette Weah-t Puhl világbajnoki selejtezőt vezet a Wembleyben Puhl újabb kihívása Costa feljelentése Újabb megtisztelő feladat vár Puhl Sándorra. A világ talán leg­jobb labdarúgó játékvezetője február 12-én a londoni Wemb­leyben, az Anglia — Olaszor­szág világbajnoki selejtező mér­kőzésért fújja a sípot. — Azt hiszem, ez a találkozó igazán rangosnak mondható. Partjelzőként Bozóky Imre és Hamar László segíti a munká­mat. Akárcsak december 14-én, a Portugália — Németország vb-selejtezőn, amelynek Lisz­­szabon vagy Porto a helyszíne. A jelek szerint — bár a ma­gyar bajnokság őszi idénye vé­get ért — nem térhet pihenőre. — Egyfolytában készülök. Akkor is, ha éppen lenne időm lazítani. Folyamatos munkával tudom szinten tartani magam. Jorge Costa, az FC Porto por­tugál labdarúgója feljelentette George Weah-t, az olasz AC Milan libériai csatárát. Ezt a portugál Lusa hírügynökség kö­zölte , a játékos nyilatkozatára hivatkozva. Mint ismeretes, Weah a két hete lebonyolított Bajnokok Ligája csoportmérkő­zést követően az öltözőfolyosón lefejelte Costát, akinek a fejes következtében eltört az orra. A feljelentés polgári perrel egyenértékű. Az Európai Lab­darúgó Szövetség (UEFA) már büntetett, Weah-t egy mérkő­zésre eltiltották. Costa bejelen­tésére az olasz klub vezetősége ismét aláhúzta: játékosukat Jor­ge Costa provokálta. Többek között rasszista megjegyzéseket tett a libériai játékosra. Az egykori világnagyság: Dino Zoff kapitánykodna Nincs dirigense az olasz nemzeti együttesnek Az egykori világválogatott kapus, a Juventus hajdani sztár­ja, Dino Zoff a hírek szerint szí­vesen betöltené az olasz labda­rúgó-válogatott szövetségi ka­pitányi posztját, amely Arrigo Sacchi távozásával üresedett meg. Az itáliai nemzeti együttes kapusaként 1982-ben világbaj­noki címet szerzett szakember tervéről egy egykori csapattárs, Fulvio Collovati nyilatkozott. — Beszéltem Dino Zoff-fal, aki megerősítette, hogy érdeklő­dik a kapitánykodás iránt. Úgy gondolom, december 14. után felkeresik őt az ügyben —jelen­tette ki Fulvio Collovati, aki ba­rátjához hasonlóan tagja volt an­nak a már-már legendás olasz válogatottnak, amely az 1982-es világbajnokság madridi döntő­jében 3-1-re legyőzte a nyugat­németek csapatát. December 14. azért lényeges nap az itáliai labdarúgásban, mert ekkor választják meg az Olasz Labdarúgó Szövetség új elnökét. A legesélyesebb jelölt, Luciano Nizzola lesz. Zoff mel­lett Cesare Maldini, Nevio Sca­la, Giovanni Trapattoni és Fabio Capello neve merült fel Sacchi lehetséges utódaként. e­öVAVgÚSZÖAlVen BeAAUTAXÓ és vásári | | C«ala nálunk! | § Kézi Csomózású, hagyományos és CHd­iC* sHImsm, színes, nyodern, T(EiKNAerE37(S~r. (EtS Efl gyapjúszőnyege U., bár-wilyee» méreten. Algi+vo: L­p.: 8 °°-'17 ,x’-ig, szó.: ö­­x,-12‘'-ig. V December 5-6-7-é.rx. Címünk: Korona Boltbázis, Fecskepart

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék