Film Színház Irodalom, 1942. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

1942-11-06 / 45. szám

„Vak­ok­ lovaggal" A Komédia Orfeum múlthavi, kirobbanó sikerű mű­sora után nehezem képzeltünk el olyan műsort, amely humorban, ötletességben konkurrálni tudjon ezzel az előző havi, »Régi orficsek« című produkcióval. Minden szkepticizmusun­k porrá foszlott azonban, amikor végig­néztük a Feleky Kamill, Barna Anci, Türk Berta és Misoga László vezényletével bemutatott, »Váltott lovag­gal ... névre elkeresztelt új, november havi műsort, ezt a hallatlanul mulatságos, minden részében falrengetően vidám és persze elsősorban, a szóviccekre és fejtetőre állí­tott helyzetkomikumokra alapított humorolimpiászt, ame­lyet percenként felviha­rzó, harsány nevetéssel fogadott a közönség. Nekünk legjobban a »Három testőr« paródiája tetszett (igaz, hogy néhány évvel ezelőtt ezt már láttuk, ha jól emlékszünk: a Moulin Rouge-ban, de ez mit szán von le értékéből), ezenkívül Türk Berta legeslegújabb és enyhe pírban játszó sitrófái. Fergeteges sikere volt annak a tréfának is, amelyben Feleky Kamill egy is­kolakerülő süvölvényt játszik, Misoga László pezsig i­rod­a­lom­tör­té­­nettanárt. Mindegyik tréfának a cukrozott madárbe­,­­ mosolyú Barna Anci­a női főszereplője (sok tapsot kap), mellette a minimum száznyolcvan centiméter magas Hla­tky Edit a vicesztár (izgékony, mozgékony, rendkívül ambiciózus hölgy), tetszik Rodolpho, az ördöngős bű­vész, sikere van Don Alfonso-nak és a Margó és Cortez nevű táncosoknak, akik közül különösen a hölgy briliáns tán­cosnő. A »Váltott lovaggal« tartós, nagy sikerre szá­míthat... d. x. A »Három testűn című csúcstréfában: Feleky Kamill, Hlatky Bilit és Misoga László A madártejmosolyú llam­a And Az utánozhatatlan Türk Berta »Mondja Csak, Hadacsek, hol született Arany Jánosi...« (Ilarna Anci, Feleky Kamill, Misoga László) (Escher felv.) Különleges éjszakai táp­láló hormon-cream, mely teljesen beszívódik az arc­bőrbe, a vérkeringést fris­síti és a ráncokat eltünteti .­ Vígszínház próbálja Bókait Az utód* című darabját. Ezzel ka­­pcsolatb­an arról pletykálgat­nak a színház körül, hogy Bó­­kay darabja kulcs­dráma és édesapja élettörténetét tár­gyalja. Bókay a találgatásokra hamarosan válaszolt­­,s kijelen­tette, hogy a történet fiktív és semmi köze családjához. A héten volt ötödik évfordu­­lója, hogy O­­tlik György átvette a Pester Lloyd főszerkesztői székét. Munkatársai Pogány Béla helyettes főszerkesztő ve­zetésével meleg ünneplésben ré­szesítették. * A Royal Revüszínház a héten mutatta be új műsorát: »Maros­­fos operák« címmel. A színes, mulatságos revü főszerepét Dő­ry Sári játssza, aki minden esz, nagy sikert arat­n kitűnő ope­­r­apar­ódiákban •51 Az összeomlás óta eliramlott huszonegy hónap óta most kezd­ték el először Párisban az első nagy, reprezentatív francia »vi­lág filmet« forgatni! Az 1911— 42. évi francia könyvpiac leg­nagyobb példányszámban elfo­gyott regényét filmesítik, Vic morain asszony »Le lit a quatre colonnes” című kis remekművét, amely nemcsak az olvasóközön­ség, hanem a hivatott kritikusok elismerését is kivívta. Bennün­ket már azért is közelről érdekel ez a francia regény és film, mert illusztris szerzőnője ma­gyar állampolgár, Pálffy Pál grófné, volt berni katonai atta­sénk felesége. Pálffy gróf­ék évek óta Budapesten laknak. A Comedie Francaise a napok­ban kezdte Paris megszállása alatti második szezonját. Fran­ciaország legöregebb élő dráma­írójának, Maurice Yonnaynak nyolcvanharmadik születésnapja ünnepére a »L’autre danger *-rel nyitottak. Az október végi első bemutató Julien Luchaire »Le cheval arabe* című vígjátéka, az ismert Boccacioniovella dra­­matizálása, főszerepében Mary Bell. November végén lesz Jien­ry de Monterlant új rtróm­íjá­nak, a »La reive murti-nak. premierje. E történelmi darab témája Pedro portugál infáns kedvesének, Inez de Castrónak végzetes szerelme. Decemberben Jean Cocteau, Demasy és Paul Citadel új színművei ker­ülnek sorra. Pierre Adalbert új szín­háza, a Theater National Popu­­laire Julien Luchaire, Gábriel Imbert és Bernanos új darabjai mellett forradalmi gesztussal külföldi sorozatot is rendez Goethe, Strindberg, Goldoni, Hauptmann, Zweig és Molnár műveiből. A régi George VI. (most Theatre de la Potiniere) egész szezonját a huszonkilenc­­éves Nepomucéne Jonquille új és párisi irodalmi körökben vi­lágszenzációként emlegetett‘ »Treffigny les Bains* című új darabjára alapítja, amelyet egyébként a szerző barátai, csupa új színész játszik. A Theatre de la Michodiere, Bour­­det új művét hozza ki elsőnek a »Pére”-t Ivonne Printempssel és Marguerite Bevállal a főszere­pekben. A cannesi most nemzet­közi jelentésénél színháznak sztárja, Michel Simon.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék