Film Színház Muzsika, 1977. január-június (21. évfolyam, 1-26. szám)

1977-03-05 / 10. szám

_ TELEVÍZIÓ a kemény arc mögött tulaj­donképpen lágyság, jószí­vűség rejtőzik. Zsuzsanna az, aki mindig mindenki­nek megbocsát. De nehéz megfogalmazni azt is, hogy hol van az a határ, ahol filmbeli huszonkilenc évem­mel el kell válnom a tizen­hét éves lányoktól. Egyéb­ként hadd mondjam meg, hogy nagyon örülök a dia­konisszának, mert egészen más alkatú figura, mint amilyeneket eddig játszhat­tam. Most érkeztem el oda, hogy átléphettem az eddigi „gribedlis” szerepekből a komoly arcúba, amilyennek mindig is tudtam önmaga­mat. Nagy Attilának Vitay tábornokot művelt jeile­­mes emberré kell formál­nia Olyanná, aki egy azok közül, akik meg akarják menteni az országot a fasiz­mustól. Vitay Szabó Magda szerint intellektuális, olva­só. gondolkodó típus. Kivé­teles egyéniség. Fontos szerepet játszik a filmben Básti Lajos. Ö Torma Gedeon, a lányne­­velö intézet igazgatója. Vál­­lig gombolt, fekete, kálvi­nista papi mellényt visel, ugyanis nemcsak okleveles középiskolai tanár, de fel­szentelt lelkész is. Minden­ki retteg tőle. Vaskézzel kormányozza birodalmát. Nemcsak a gyerekek réme, a nevelőké, a személyzeté is. Egy fejedelem méltósá­gával viselkedik. Nem vicc­lapfigura, hanem egy már kihalt- különös, rideg mél­tóságú világ egyik utolsó példánya: a puritán kálvi­nista, Pál apostol tanítvá­nya, aki szentül hiszi, hogy az. igazság valahol az Ó- és Űj szövetségben nyilatkoz­tatott ki örök érvénnyel. És az tesz jót a gyermekekkel, aki — áttételesen — nem kíméli tőlük a vesszőt sem. Körmendi Judit Órán a VII. gimnáziumban (Középen Balázsovits Lajos) (Szomszéd András felv.) AZ ALSÓ KÉPSOBON: Zsuzsanna (Piros Ildikó) vigasztalja Ginát (Szerencsi Éva) Vitay tábornok civilben (Nagy Attila) Zsuzsanna testvérrel (Piros Ildikó) A tanári kar (Garas Dezső, Balázsovits Lajos, Básti Lajos, Keres Emil és Zách János) Csevegés a hálószobában (Kátonyi Hajnal, Ceiecséwyi Sára, Saerencsi Éva és Zsorzs Kati)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék