Fogorvosi szemle, 1925 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1925-03-01 / 3. szám

XVIII. évfolyam. 1925. Március. FOGORVOSI SZEMLE SZERKESZTI : Dr. KÖRMÖCZI ZOLTÁN. TARTALOMJEGYZÉK : Eredeti közlemények: Dr. Körmöczi Zoltán: Jókai Mór szü­letésének századik évfordulójára 137 Dr. Sturm: In Memoriam Magistri 139 Dr. Szabó József: Az érzéstelenítés a fogorvos gyakorlatában ..............142 Dr. Grünfeld Sándor: Adatok a Ran­­dolf-kérdéshez ............................. 151 Dr. Rehák Rudolf : Black kézimű­szerei és azok alkalmazása ........ 162 Dr. Simon : Az Osztrák Fogorvos- Szövetség 1914. évi nagygyűlése. 169 Meghívó a Fiuméban tartandó olasz stomatológus-kongresszusra........ 173 Hivatalos rész .................. 176 Jókai Mór születésének századik évfordulójára. A legszebb, a legritkább, a legkülönbözőbb emberi érzéseket kiváltó természeti jelenségek egyike, midőn éjszaká­nak idején a csillagos égbolton megjelenik az égi­testek milliárdjai között az üstökös, mely beragyogja az egész ég­boltot s homályba borítja, túlragyogja a többi égitestek halvány csillogását. Eltűnik, szalad a maga végtelen útján, hogy évtizedek, évszázadok múltán újra előtűnjék s a maga misztikus valóságával újra és újra kiváltsa az emberek lel­kében a legkülönbözőbb érzéseket, melyek között azonban mindig ott van a bámulat és mélységes tisztelet a Felfog­hatatlan iránt, ki a maga végtelen hatalmából és erejéből ezt a csodás látványt a parányi, tehetetlen ember szemei elé helyezi, mintegy figyelmeztetésül a föld múlandó, gyenge urának, hogy az a maga parányiságát belássa. A Gondviselés a múlt évszázad folyamán pazar bőkezű­séggel szórta a Magyar égboltra a legragyogóbb üstökösök sokaságát. Elég Kossuth, Széchenyi, Deák, Eötvös József, Semmelweis, Eötvös Loránd után Petőfi, Arany, Madách, Vörösmarty, Jókai nevét említeném, mindmegannyi titánjait a politikai, tudományos és költői világnak, akik mindnyájan, egytől-egyig oly nagyok, oly kimagaslóak, hogy egyenként is elegendő értékűek arra, hogy a magyar kultúra, a magyar ellem, a magyar ész, a magyar becsület és szorgalom kiváló­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék