Földrajzi értesítő, 1995

1-2. szám

FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: MAROSI SÁNDOR (FŐSZERKESZTŐ) LÓCZY DÉNES (SZERKESZTŐ) TLNER TIBOR (SZERKESZTŐ) BERÉNYI ISTVÁN PÉCSI MÁRTON Szerkesztőség: 1062 Budapest VI., Andrássy út 62. Telefon 111-6838 Következő számunk tartalmából: „A Kárpát térség földrajza" címmel megrendezett Akadémiai Földrajzi Nap előadásai

Next