Földrajzi közlemények 1882.

Könyvészet. Lap. Mittheilungen der kais. konigl. geo­graphischen Gesellschaft in Wien 40 j Proceedings of the Royal Geogra­phical Society and Monthly Re­cord 41 Neuer Atlas von Hellas und den hel­lenischen Colonien von H. Kie­pert . . ,• 42 Magyarország Ármentesitése . . . .178 Mittheilungen des kaiserl. und kö­nigl. Militär-Geographischen In­stitutes 284 Reiseskizzen aus der Máramaros . 268 Természettudományi füzetek . . 268 Adatok Zemplén megye természetrajzi ismeretéhez 268 Ueber die Vogelwelt Südafrikas . 269 Az erdélyi Kárpát-egylet első Év-könyve 1331 Ritters' Geographisch-statistisches Le- Lexikon 333 Az Osztrák-Magyar Monarchia eső­zési viszonyairól 334 Népünk hivatása és foglalkozása . 403 A délmagyarországi bolgárok etimo­lógiai magánrajza . . 404 A magyarországi Kárpát-egyesület Év­könyve 406 Lap. A Trencsén megyei természettudomá­nyi egylet Évkönyve . . . . 407 Délmagyarországi Természettudomá­nyi füzetek 407 Utazásom Közép-Afrikában, vagy stb. 407 Földrajz a gymnasiumok számára . 407 Physikalisch statistischer Handatlas . 408 A Willem Barents útjáról szóló je­lentés 411 Az Osztrák-magyar Monarchia hőmér­sékleti térképei 412 Etude sur les hautes plaines de Trans­ sylvanie 459 Az angol földrajzi társaság .... 459 Garnier Ferencztől 460 Perzsiáról stb. 460 Keleti testvéreink 503 Deutsche Rundschau für Geographie­und Statistik 505 A. magyarorsz. Kárpát egy. évkönyve 505, Világhirű utazásoknak 10—17 fü­zetei 506 Posta-évkönyv 506 Karte der Centrai-Karpathen . . . 506 Hypsometrische Karte der Centrai-Karpathen 506 Karte der Hohen Tátra 506 Rövid közlemények. I. Expeditiók. Lap Dr. Büchner Miksa . . 137 A Jeanette 187 Ujfalvy Károly 138 Új északsarki expeditió 138 Hollandiai északsarki expeditió . .138 Ujabb hirek a Kongóról 182 A Nyassza tava 183 Kufra-hár ismertetése 183 Dr. Crevaux újabb útja . 184, 418, 506 Az olasz expeditió Afrikában . . .235 A francziák Szenegálban . . . 237 Antinore marquisnak az olasz föld­rajzi társasághoz beküldött levelei 269 Kutatások a Tűzföldön 334 A Tongariro­l 336 Lap. Az Egy.-Államok nagyobb városainak térfogata és lakosainak száma 43 A zsidókról 43 Az Ausztráliai gyarmatok területe és népessége 139 Lap. Payer Richard 414 Az arany partvidékről 415 Új angol expeditió 415 Egy ország titkos megvétele Közép-Afrikában 415 A Nyassza s Tanganyika tavak közt 416 Új hirek a Kongó vidékéről . . .416 Hammer hadnagy Grönland nygugati részeiben tett utazásról .417 Jones J. W 418 Leigh Smith 461 Saghalien sziget kikutatása .... 462 Orosz sarki expeditió 506 Gautier Amédée hadnagy, . . . .507 Lap. Az Egyesült-Államok pénzverdéinek igazgatósága­ 139 Hajótörések 1881-ben 139 A franczia népszámlálás 185 Páris lakossága 185 II. Statistikai adatok.

Next