Forrás, 1943. október-december (1. évfolyam, 10-12. szám)

1943-11-01 / 11. szám

aks?■­• *••• *'?'г AV *..■ *7.• •. зга •.•..Sy ________ Яш1No Ш- %*.- V. fi -.^ ÉTIRSZÍNPAD " ISKOLAPÓTLÓ RÁDIÓ A közoktatásügyi kormányzatnak az az intézkedése, hogy a szeptemberben meg nem nyílt iskolák pótlására rádió útján adnak oktatást, a közérdeklődést egyszerre az iskolapótló rádió felé terelte. Tájékozatlan újságírók az intézkedést a magyar leleményesség érdekes és követendő példájának állították be, nem tudva, hogy az iskolapótló rádió a rádiózás történetében elég régi jelenség, amely időről-időre mindig felbukkan, vala­hányszor az iskolák valamely kényszerítő körülmény folytán be­zárulnak a különböző országokban. Az efféle berendezkedések első jele még az 1930-as év körül mutatkozott, amikor a mindenáron való nevelés és oktatás nagy szellemi rohama lepte meg a műsorszóró rádiót. Az oktató vágy akkor nem ismert határt. A hivatalos nevelők és oktatók, meg a szakemberek indították ezt a rohamot, azt a szociális mezt adva vágyaiknak, hogy főleg a munkanélkülieket akarják tanítani, meg az országban szétszórtan lakó tanoncokat szakoktatással ellátni. Később ez az áradat visszacsendesedett a maga természetes med­rébe, egy-egy járvány, vagy közlekedési zavar miatt való iskolai szünet idején jelentkezve ismét. Emlékezetes az egyetemes rádió­zás történetében az 1937. évi nagy ausztráliai és amerikai gyer­­mekbénulási járvány. Az iskolák tömegeit zárták be akkor és számos helyen kötelezővé tették az iskolapótló rádió hallgatását. A munkában készségesen segített a sajtó, még tankönyvrészle­teket is közölt rendszeresen az egyes rádióleckék alkalmából. Olyan helyeken, ahol a tanulóifjúság igen messzire lakik az isko­lától, így Ausztráliában és több amerikai országban, az iskola­pótló rádió az iskolai levelezőoktatással együttműködve iparko­dik célt érni. 224

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék