Fővárosi Közlöny, 1934 (45. évfolyam, 1-30. szám)

1934-07-10 / 30. szám

30. szám. — július 10. FŐVÁROSI­ KÖZLÖNY 775 Böhm Ferencről illetősége id. Roll Oszkárra (L. Lenke-út 63. sz.), 4378. hrsz., 1.940 P-ért. Geittner és Rausch cégről dr. Nevelős Gyula és nejére (1., Magas-út), 8955. hrsz., 5.000 P-ért. //. kerületben: Tömösy Lászlóról Fried Lajos és birtoktársaira (II., Fillér-utca 32. sz.), 12076. hrsz., 33.000 P-ért. Özv. Paszlavszky Józsefnéről dr. Milkó Vilmos és nejére (II., Szilfa-utca), 11914/3. hrsz., 31.500 P-ért. III. kerületben: Kk. Mihályi Alánra és Béláról Ve része Pach Jánosnéra (III., Bogdáni­ utca 3. sz.), 18551/1. hrsz., vételár nincs közölve. Dr. Hechter Rezső és birtoktársairól Budapesti Helyi­érdekű Vasutak Rt.-ra (III., Kaszás), 19696., 19697/1. hrsz., kisajátítás. Schmidt Ferenc és nejéről 1/2 része Holdampf Máriára (III., Ürömhegy), 22106/2. hrsz., 500 P-ért. Prósz Györgyné és birtoktársáról ifj. Gigler István és nejére (111.,Pacsirta­ utca 5. sz.), 17703. hrsz., 23.500 P-ért. Weisz Nándorné és birtoktársáról Csorba Józsefné és birtoktársaira (Ill., Csúcshegy), 21296. hrsz., 1.530 P-ért. Ifj. Szeitler Józsefről V., része Szeitler Istvánnéra (III., Bokor­ utca 5. sz.), 14699/1. hrsz., 1.500 P-ért. Péter Rezső és nejéről Budapest székesfőváros közön­ségére (III., Csatárka), 15890. hrsz. kisajátítás. Stadler Irmáról illetősége Stadler József és birtoktársára (III., Ürömhegy, III., Calvin­ utca 14. sz.), 22389., 22283., 17717. hrsz., 6.300 P-ért. Grell Mihály és nejéről Popper Mór és Lipót rt.-ra (III., Pálvölgy), 15688. hrsz.,­­3.500 P-ért. Éberl Máténéról Boór József és nejére (III., Testvérhegy), 20405/3. hrsz., 1.100 P-ért. Pesti rész: / V. kerületben : Pentz Gáspárról illetősége kk. Pentz Endre és birtok­társaira (IV., Bástya-utca 25. sz.), 24089. hrsz., öröklés. V. kerületben : Havel Lipótról illetősége Havel Imre és birtoktársaira (V., Hold-utca 7. sz., V., Nagy Sándor-utca 3. sz.), 24784., 24786. hrsz., öröklés. VI. kerületben : Özv. Gergely Károlyné és birtoktársairól özv. Polacsek Lajosné és birtoktársára (VI., Király­ utca 76. sz.), 29444. hrsz., 253.000 P-ért. Arányi Ignácról illetősége kk. Eckstein Magda és Dezsőre (VI., Csengery­ utca 57. sz.), 28750. hrsz., öröklés. Papp Istvánról özv. Bér Gézánéra, 29813/51. hrsz. 6.250 P-ért. Dr. Szájbély Jenőről illetősége özv. dr. Heinrich Eiekné és birtoktársaira (VI., Amerikai-út 21. sz.), 29810. hrsz., 3.000 P-ért. Langsadl Viszella és Erzsébetről Hahn György és birtoktársaira (VI., Komáromi-út 27. sz.), 29964. hrsz., 4.950 P-ért. Magyar Általános Ingatlanbank rt.-ről Máté Sándor és nejére, 29813/46. hrsz., 6.800 P-ért. Magasitz Jánosnéról illetősége Fővárosi Közmunkák Tanácsára (VI., Hajtsár­ út), 29980/12. hrsz., kisajátítás. Budapest Székesfővárosi Községi Takarékpénztár rt.-ról Péli Kálmánnéra, 29989/90 hrsz., 4.012-80­0-ért. Hülber Mihályról illetősége kk. Hülber Jánosra (VI., Reitter Ferenc­ utca 39. sz.), 27020/1., 2. hrsz., öröklés. Wittenberg Viktor és nejéről »Fellner« ipari és keres­kedelmi rt.-ra (VI., Szent László­ út 90. sz.), 27068. hrsz., 16.000 P-ért. Rosner Rudolfról illetősége Rosner Rudolfnéra (VI., Andrássy­ út 64. sz.), 28764. hrsz., öröklés. Magyar Általános Ingatlanbank rt.-ről Bábel Józsefnére 29813/12. hrsz., 5.400 P-ért. VII. kerületben: Havel Lipótról illetősége Havel Imre és birtoktársaira (VII., Rottenbiller-utca 62. sz., VII., Izabella­ utca 40. sz.), 32105., 32106., 33973., 34006. hrsz., öröklés. Kodó Imréről kk. Beke Magdára (VII., Öv-utca 181. sz.), 30508/1. hrsz., 5.500 P-ért. György Jenőről illetősége Bánd Pálnéra (VII., Klauzál­tér 4. sz.), 34274. hrsz., ajándék. Galambos Lajos és nejéről illetősége özv. Hernády Jánosnéra (VII., Alsó­rákosi rétek), 31268/120. hrsz., 2.900 P-ért. Kk. Bauer Biriről illetősége Forbát Dezső és birtok­társára (VII., Almássy­ utca 3. sz.), 33734. hrsz., öröklés. Lauffers Sándornéról Gracser Mihálynéra (VII., Alsó rákosi rétek), 31269/86. hrsz., vételár nincs közölve. Báró Geramb Aliceről illetősége dr. Rákosi Makoldy Gedeonra (VII., Király­ utca 7. sz.), 34205. hrsz., öröklés. Lederer Mihály és birtoktársairól illetősége Simák József és nejére (VII., Alsó­rákosi rétek), 31484/152. hrsz., 5.000 P-ért. Angol Magyar Bank rt.-ról Kiss Aurél és nejére, 31260/235. hrsz., 4.500 P-ért. VIII. kerületben: Havel Lipótról illetősége Havel Imre és birtoktársaira (VIII., Baross­ utca 48. sz.), 36707. hrsz., öröklés. Fischer Hermainnéról Magyar Általános Takarékpénztár rt.-ra (VIII., Szerdahelyi­ utca 6. sz.), 35142. hrsz., 20.500 P-ért. X. kerületben : Gróf Festetics Sándorról Csertyik Józsefnére (X., Keresztúri­ út), 40906/184. hrsz., 2.128 P-ért­ Trifán Elemérnéről Grünbaum Irénre (X., Juhász­utca 55. sz.), 40844. hrsz., 6.115 P-ért. Gróf Festetics Sándorról Klucsár Vincenciára (X., Keresztúri­ út), 40906/156. hrsz., 2.684­ 80 P-ért. Bartos Pál és birtoktársairól Békési Ingatlanforgalmi és Műszaki rt.-ra, 40300. hrsz., vételár nincs közölve. HIVATALOS HIRDETÉSEK. Ajánlati feltételek a székesfőváros polgár­mestere által kiírt s alább felsorolt nyilvános versenytárgyalásokhoz. Ajánlatot csak magyar honos vállalkozó vagy Magyar­országon bejegyzett cég tehet. Pályázni csak a székesfőváros által kiadott hivatalos nyomtatványokon (ajánlati, költségvetési űrlap stb.) lehet és pedig mindegyik versenytárgyalási hirdetménnyel kapcsolat­ban külön-külön. Ha valamely versenytárgyalási hirdetmény­ben többféle munka vagy szállítás van megjelölve, ezekre külön-külön is lehet pályázni. Az ajánlatot lepecsételt és felirattal (címzés, verseny­tárgyalási hirdetmény száma, munka vagy szállítás meg­jelölése) ellátott sértetlen borítékban kell benyújtani az illető versenytárgyalási hirdetményben megjelölt helyen és időben. Az ajánlati űrlap első íve a 158.752/1932. P. V. Min. rendeletben körülírt fokozatos bélyegilleték alá esik, az ajánlat többi ívét, az ajánlat kiegészítő részeit (költségvetés, tervek stb.), valamint mellékleteit ugyanennek a miniszteri ren­deletnek értelmében csak a munka elnyerése esetén, utólag, az ajánlat elfogadásáról szóló értesüléstől számított 15 nap alatt kell megfelelően felbélyegezni. A fővárosi okmánybélyegek lerovása szempontjából mindenkor a fennálló rendelkezések az irányadók. Fővárosi okmánybélyegek a polgármesteri központi segédhivatalban (IV., Központi városháza I. em.) szerezhetők be. Budapesti ajánlattevő ajánlatát postán nem küldheti be. Az ajánlati nyomtatványok valamennyi rovatát tisztán és olvashatóan kell kitölteni és pedig magyar nyelven, továbbá a nyomtatványokat tanuk láttamozása mellett sajátkez­­leg, illetőleg cégszerűen kell aláírni. Bejegyzett cégeknél a leg­utóbbi hiteles cégkivonatot az ajánlathoz mellékelni kell. Ott, ahol az ajánlati nyomtatványokon összegeket kell beírni, ezeket betűkkel is ki kell fejezni és pedig nemcsak az ajánlati végösszeget, hanem az egyes költségvetési tételek összegeit is.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék