Budapesti Távbeszélőnévsor 1950. december (Budapest)

A budapesti távbeszélő névsor betűrendje - B

Bakteriológiai és Immuni­­tástani Intézet, IX. Hegyi­ Endre-u. 9. 0187-673 Bakucz József dr. egyete­m. tanár, gyermekorvos, kórházi * főorvos, XII. Alkotás-u. 13. 351-897 Balabán Imréné, VII. Damjanich-u. 58. 228-772 Balajti Richárd, VIII. Horánszky-u. 4. 135-482 Balás, lásd Balázs nevek előtt. Balasa, lásd Balassa. Balaskó Árpádné, XIII. Jász­­u. 59. 204-696 Balaskó Ferenc asztalosmester, Vili. Kisfaludy­ u. 19. 135-541 Balasa háziipar, túl. Jóboru Sándorné, Vili. Kisfaludy­­köz 3/5. 0141-257 Balassa Albert papírhulladék üzeme, VII. Király­ u. 57. 221-395 Balassa Albert hulladék­papiros keresk., Vill. Baross­­u. 88. 343-299 Balassa András, VI. Lenin­­krt 63. 225-707 Balassa András bádogos, gáz-, víz- és központi fűtés szere­lési váll., VII. Nagyatádi Szabó­­u. 39. 223-436 Balassa Árpád okf. építész­­mérnök és építőmester, I. Ostrom-u. 8/b. 256-529 Balassa Béla kézimunka-, fonal-, függönykeresk., VII. Rákóczi­út 26. 226-823 Balassa Béla törvényszéki bal­eseti hites szakértő, XIV. Szent Domonkos-u. 19. 427-618 Balassa Benő dr. főorvos, a bőr­és nemibetegségek szakorvosa, XIII. Szent István-krt 28. 128-289 Balassa Erich dr., XIII. Katona József-u. 22. 3­1­2-671 Balassa Ferenc filmtechnikus, V. Bécsi-u. 8. 385-087 Balassa György klarinét­művész, II. Kút-u. 5. 350-490 Balassa Gyula dr. ügyvéd, VIII. Népszínház-u. 17. 138-220 Balassa Henrikné (Duci szalon), VII. Bethlen Gábor­­u. 4. 423-829 Balassa Imre, műszaki iroda, I. Ostrom-u. 15. 154-541 Balassa István zeneszerző, VII. Wesselényi-u. 35. 0422-015 Balassa Iván dr., XIV. Csantavér-u. 9. 297-157 Balassa Jakab, Gulyáscsárda, II. Malinovszki-fasor 37/39. 0151-028 Balassa János, XIII. Újpesti­­rkp. 8. 112-370 Balassa Jenő, XIII. Csáky­­u. 20/b. 201-990 Balassa Józsefné kozmetikai intézete, Vll.Wesselényi-u. 35. 0422-015 Balassa Józsefné özv., Vill. Szűz-u. 5/7. 342-225 Balassa László dr. idegorvos, főorvos, hites tervszéki elme­orvos, XIII. Pannónia-u. 6. 123-138 Balassa Miklós, IX. Ráday­­u. 24/a. 380-084 Balassa Miklós okt. mérnök, XI. Bartók Béla-út 29. 259-010 Balassa Oszkárné özv., XII. Evetke-u. 1. 166-331 Balassa Ottóné, Vill. Rökk Szilárd-u. 25.­­ 342-806 Balassa Ödön, VI. Bajza-u. 20. 228-067 Balassa Pál, V. Honvéd-u. 17/a. 312-237 Balassa Sándor gyógyszerész, Tilia vegyészeti és kozmetikai laboratórium k.f.t., Vill. Bezerédi-u. 3. 0137-696 Balassa Sándor, kozmetikai cikkek berendezése, XIV. Nagy Lajos király útja 206. 297-547 Balassa Sándor dr. orvos, XIII. Szent István-park 23. 202-873 Balassa Tamás harmonika­művész, XIII. Kiss József-u. 25. 0202-764 Balassa Tamás Péter, V. Petőfi Sándor-u. 9. 386-682 Balassa Zoltán dr. ügyvéd, XIII. Szent István-krt 8. 329-011 Balassáné Tímár Kata, XIII. Pozsonyi-út 54. 202-176 Balassy Attila építész technikus, V. Prohászka Ottokár­ u. 8. 182-179 Balássy Béláné özv. dohány­­kisárus, VII.Wesselényi-u. 33. 223-035 Balássy Gyuláné fűszer és csemege keresk., Vill. Kálvária­tér 16. 340-067 Balaton fodrászat, túl. Fleisch­mann Pál, V. Sztálin-tér 2. 386-681 Balaton Ignácz dr. belgyógyász, fog- és szájbetegségek szak­orvosa, XIX. Kispest, Petőfi­­tér 2. 346-233 Balaton István üveg- és porce­­lánkeresk. épületüvegesmes­ter, II., Bem József-u. 24. 468-423 Balaton Sándor férfiszabó, V. Városház-u. 10. 384-178 Balatoni Hajózási váll, V. Molnár-u. 53. Hajózás 189-278 189-798 Ált. igazgatás 187-055 Könyvelés 187-045 Pénzügyi osztály 187-001 Személyzeti osztály 187-025 Anyaggazdasági osztály 186-504 Üzemgazdasági osztály 186-502 Balatoni Károly, XI. Szent Imre herceg útja 55. 258-332 Balatoni László épületüveges és képkeretező, XV. Pest­újhely, Bacsó Béla­ út 5/a. 296-416 Balatoni Mihály, XI. Budafoki­­út 32/d. 268-372 Balatoni vendéglátó iparo­sok adóközössége, VI. Sztál­in­ út 53. 0424-399 Balatonszéplaki parcellá­zási iroda, Szűcs Zsigmondné özv., vezető Krasznai Aladár, VI. Lenin-krt 86. 01 14-191 Balás Antalné dr.-né özv., V. Harisbazár 5. 0189-172 Balás Árpád postafőmérnök, lakása, I. Ostrom-u. 8/b. 456-529 Balás Attila dr. sebész, műtő­orvos, klinikai tanársegéd, I. Úri-u. 36. 361-675 Balás (Bergman) Béla bőr- és cipészkellék-keresk., VII. Csengery-u. 86.­­327-515 Balás Béla dr., az Orsz. Vér­ellátó Szolgálat főorvosa, XII. Kékgolyó-u. 20/a. 350-904 Balás Elek dr. ügyvéd, II. Pasa­­réti-út 16. 256-563 Balás Gábor dr. ügyvéd, XI. Bartók Béla-út 18. 256-337 Balás Gyula dr. állatorvos, v.­egyet, tanársegéd, XIII. Wahrmann-u. 7. 201-552 Balázs Andor dr. tisztv., VII. Lenin-krt 38. 222-576 Balázs Anna író, V. Fálk Miksa­­u. 13. 311-063 Balázs Artur műsz. váll., ajtó- és ablakréselzárók, falhézag­tömítések, vegyszerek, IX. Lónyay-u. 19. 185-244 Balázs Aurél gépészmérnök, I. Ostrom-u. II. 151-348 Balázs Barna postatanácsos, IX. Lónyay-u. 37/a-b. 185-548 Balázs Béla a Magyar Mutatvá­nyosok Orsz. Egyesülete elnöke, Liliputi falu ig., XIV. Mutatványos-tér 31. 428-618 Balázs Béla, ügyvezető, V. Belgrád-rkp. 26. 186-785 Balázs Béláné özv., XII. Tamás-u. 40. 160-932 Balázs Blockner Pál hirdető­iroda túl., VII. Damjanich­­u. 16. 0426-735 Balázs Dezső, II. Káplár-u. 8. 151-776 Balázs Dezső és Gábor Géza dobozkészítők, V. Alkotmány­­u. 19. 0122-134 Balázs Dezső dr. ügyvéd, XI. Fadrusz-u. 2. 268-273 Balázs Dezsőné özv. vendég­lős, VII. Király-u. 97. 425-385 Balázs Egon tervező mérnök, Vill. Bókay János-u. 6. 341-487 Balázs Endre okt. mérnök, Bpest Vízműves ny. műsz. ig., IX. Mester-u. 33/35. 339-295 Balázs Ernő, VI. Vörösmarty-u. 58/a. 129-639 Balázs Ernő fehérneműkészítő, VI. Bajcsy Zsilinszky-út 17. 312-066 Balázs Erzsébet dr. gyermek­­orvos, rend. int. főorvos, VI. Csengery­ u. 45. 122-102 Balázs és Gratz szivattyú és gépműhely, XIII. Révész­­u. 6/d. 202-693 Balázs és Rencz utódai Bárány Miklós és özv. Balázs Józsefné vaskeresk., XIX. Kispest, Vörös Hadsereg útja III. 346-337 Balázs Ferenc fuvaros, Vill. Dobozi-u. 15. 137-233 Balázs Ferenc tisztv., VII. Dembinski-u. 18. 220-918 Balázs György, I. Attila­­krt 6/8/10. 151-914 Balázs György, I. Kosciuszko Tádé-u. 18. 350-244 Balázs György fogtechnikus, XIII. Sal­lai Imre-u. 31. 201-468 Balázs György műsz. tisztv., II. Fő-u. 49. 150-798 Balázs Gyula ny. százados, XIII. Csáky-u. 7. III-953 Balázs Gyula dr. zeneszerző, X. Kelemen-u. 14. 148-663 Balázs Ilona dr. áll. gimn. tanár, XIV. Thököly-út 130. 0296-941 Balázs Imre, Vill. Kisfaludy­­köz 5. 343-231 Balázs Imre és Fábián Marcell óra- és ékszernagykeresk., VII. Wesselényi-u. 41. 0222-366 Balázs Imre hites könyvvizs­gáló, VI. Sztálin-út 52. 0323-763 Balázs Imre tisztviselő, VII. Dózsa György-út 80. 220-385 Balázs Imréné ötv. órás, Vili. József-krt 79. 140-919 Balázs István szobrászművész, Vili. Százados-út 9. 142-517 Balázs István dr., XIII. Szent István-park 2. 204-993 Balázs Istvánné dr.-né, XIII. Fürst Sándor-u. 47. 204-985 Balázs Iván villamossági váll., Vili. Lujza-u. 36. 0341-070 Balázs János női szabló, V. Váci­­u. 85. 183-575 Balázs János színművész, II. Keleti Károly-u. 29. 350-021 Balázs Jenő, V. Molnár-u. 20. 387-093 Balázs Jenő, XIV. Columbus­­u. 54/b. 497-027 Balázs Jenő okt. vegyész­­mérnök, V. Honvéd-u. 16. 111-326 Balázs Jenőné özv. cukorka­üzlete, XIII. Marx-tér 4. 128-808 Lakása, 311-675 Balázs József, VII. Dob-u. 53. 426-288 Balázs József, VII. Jósika­ u. 26. 220-986 Balázs József, IX. Tompa­­u. 22. 140-321 Balázs József kelmefestő és vegytisztító, XIII. Pannonia­­u. 13. 315-628 Hirdetéseihez szakszerű tanácsot ad az ÁLLAMI HIRDETŐ VÁLLALAT Tervezési és Szervezési Főosztálya, Budapest, V., Apponyi­ tér­­ 181-293

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék