Genealogiai Füzetek 1904.

GENEALÓGIAI FÜZETEK CSALÁDTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT CZÍMEREKKEL ÉS LESZÁRMAZÁSI TÁBLÁKKAL # # SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK: CSIKSZENTMIHÁLYI KÖRÖSPATAKI ÉS KÖPECZI SÁNDOR IMRE SEBESTYÉN JÓZSEF # # MÁSODIK ÉVI FOLYAM KOLOZSVÁR NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS ÖRÖKÖSE KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1904

Next