Gyógyszerészek Lapja, 1922 (17. évfolyam, 11-33. szám)

1922-04-10 / 11. szám

xt\r­ee XVII. évfolyam II. szám. U 1 u Budapest, 1922. április 10. Megjelenik minden hó 1., 10. és 20-án. ÁRA PÉLDÁNYONKINT 12 KOR. TAGOK DÍJTALANUL KAPJÁK. Előfizetési árak: negyedévre 90 kor., félévre 180 kor., egész évre 360 kor. ^ Szerkeszti: VASVÁRI BÉLA Felelős szerkesztő: " GYARM­A­TI IMRE Szerkesztőség és kiadóhivatal: IV., Muzeum-körút 17., I­­ern-Telefon: „József* 103-H. Hivatalos órák d. e. 9­1-ig. Postatakarékpénzt. csekksz. sz. 19318 ________________________________________ Húsvéti illatszerek PAJOLIN ILLATSZERGYÁRBAN Telefon: 181­ 91 békeminőségben, minden mennyiségben Pajor Mátyás, Bpest, V., Vilmos császár­ ut 78. Kérjen fényképes árlapot! Injectiones ERI Az Injectiae therápia céljait szolgáló használatra kész steril oldalak. Speetallaboratorium URI Rózsavölgyi Imre gyógyszertas Budapest, VI., ArtaanM 194. azdsa. H be^ GLÓRIA | kötszergyár részv.­társ. jkL T/ orvosi műszerek, Jwz / betegápolási cikkek, gummiáruk és gyógyszertári berendezések, N­A , BUDAPEST vi., / Hajós­ utca 15. szám.­­|S|H I / Telefon 144-34. | Törv. védve ! | | Jobb ! ! ! filinikailag kipróbálva. Versenyképesebb a külföldieknél. Antisepticus, adstringens, erősen szárító hatású HINTŐPOR, a legtökéletesebb csomagolás! gyermekhintőpor engedmény. Siccol-crém bevált. Baby-crém Készíti: Dr. Andriska Viktor és Társa laboratóriuma Budapest—Erzsébetfalva, Vezér­ út 23.

Next