Szent Orsolya-rendi Nőipariskola, Győr, 1940

Tervezte: Megyer-Megyer Attila építészmérnök. Kivitelezte: Marschall Béla m. kir. kormányfőtanácsos, építőmester.

Next