Hadtörténelmi Közlemények, 16. évfolyam, Hadtörténelmi Intézet (Budapest, 1969)

1. szám - Tanulmányok - Réti László: A Magyar Tanácsköztársaság hadügyi szervezete és pecsétjei. [1. rész. ] – 1969. 1. sz. 32–71. p.

V. Tüzérség 1., 10., 17., 18., 19., 29., 30., 32., 38. vörös tábori tüzérezred; 1/44. vörös tüzérosztály; 68., 69., 101. vörös tüzérezred; somogy-baranyai 44. vörös tüzér­ezred; 1. vasas tüzérezred; VI. Műszaki csapatok 1. és 12. félárkász század; 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 18. és 38. árkász­század; 1. műszaki ezred; 1/29., 11/29., 32. és 69. műszaki zászlóalj; 1. és 2. számú rakodó század; 1—6. hadihídkészlet-vonat; 1—3. számú robbantó osz­tag; 1—8. hadosztály távíró század. VII. Repülőszázadok 1—8. repülő- és 9. vízi repülőszázad. VIII. Páncélvonat alakulatok (Felosztás még nem ismeretes.) IX. Vasúti ezred I., III., IV. félzászlóalj; II. és V. zászlóalj.2.1 A két hadrend összehasonlításából kiderül, hogy egyrészt az utóbbi sok­kal részletesebb, alaposabb. Míg az első csaknem kizárólag a gyalogságra korlátozódik, addig az utóbbi az összes fegyvernemeket átfogja. Másrészt az első június 20-án, a második július 24-én kelt, tehát sokkal — több mint egy hónappal — későbbi állapotot rögzít. A két hadrend közötti szerkezeti különbség miatt is — véleményem szerint — a második az elfogadhatóbb a számunkra. Az első ugyanis pillanatnyi, esetleges állapotot mutat, ezért szük­ségszerűen hiányos, pontatlan, míg a második jellegénél fogva az egész had­sereg teljes állományát igyekszik átfogni. Persze, a háború sajátos viszonyai között ez sem lehet teljes. Látni fogjuk, hogy egész sor olyan alakulatról van adatunk, amelyek e kimutatásban sem szerepelnek. Lehet, hogy ezek egy része már július 24-e előtt megszűnt, feloszlott, vagy beolvadt egy másik egységbe, de biztosan vannak közöttük olyanok is, amelyek a háborús viszon­tagságok miatt maradtak ki a hadrendből. A továbbiakban tehát ez­t a második hadrendet veszem alapul, ennek felsorolási rendjében mutatom be az egyes csapattestek és más katonai alakulatok pecsétjeit, a megfelelő helyeken ismertetve azokat is, amelyek a hadirendben nem szerepelnek. ЛАСЛО РЕТИ. ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЕЧАТИ ВЕНГЕРСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Резюме Исследования истории Венгерской Советской Республики до сих пор мало внимания уделяли вопросам организации. Опыт доказывает, что авторы каснулись лишь самых общих проблем военной организации пролетарского государства. Всё это относится и 23 р.1. Агсп. — Ыёрёагйазаё! Тапасз. Уе§уез 1га1ок. Егейей кё21газ, ресзй. 1919. ]й1шз 24.

Next