Református gimnázium, Hajdúböszörmény, 1899

János, Válogatott balladái. Arany János, Az első lopás, Jóka ördöge. Arany János, Katalin, Keveháza, Szt. László füve. Arany János, A nagy­idai czigányok. Arany János, Murány ostroma. Homeros, Odyssea. Homeros, Ilias. Berzsenyi Dániel, Válogatott versei. Tompa Mihály, Nép­regéi. Vörösmarty Mihály, Cserhalom. Flamm­arion, A világ vége. Mathews V., Hogyan boldogulunk. Stanley, Utazásai Afrikában. Vámbéry Ármin, Közép-ázsiai utazása. Bánfi János, Magyar László utazásai. Thomas L., Felfedezések könyve. Colon Fernand, Columbus Kristóf élete. Hanusz István, Az állatok világából. Nordenskjöld Adolf, Ázsia és Európa körülhajózása. Zrinyi Miklós, Szigeti veszedelem. Czuczor Gergely, Hőskölteményei és meséi. Tóth Béla, Szájról-szájra. Csokonai V. Mihály, Dorottya. Kirchoff Alfréd, Képek az emberfajok életéből. Hanusz L, A nagy magyar alföld. Gáspár Ferencz, 40,000 mértföld vitorlával és gőzzel. Nádor Gyula, Ezeregy éjszaka. Madách Aladár, 1 ’romlott Magyarország. 3. A természetrajzi gyűjtemény számára Kálmán Lajos ügyvéd úr ajándékozott egy vizi csibét. Fogadja szives köszönetünket. A gyűjtemények többi ágában nagyobb szaporodás a lefolyt tanévben nem történt.

Next