Református gimnázium, Hajdúböszörmény, 1899

IX. Ösztöndíjak, szorgalmi jutalmak és tandijelengedések. 1. K­o­s­s­u­t­h - a­l­a­p­i­t­v­á­n­y. Ezen alapítványból ösztöndíjat nyertek: Kiss Lajos VI. oszt. és Cs. Varga Antal V. oszt. tanuló 60—60 koronát. Összesen 120 kor. 2. Nagy Elek-alapitvá­n­y. Ezen alapítványból szorgalmi jutalmat nyertek: Bertalan Imre V., Fekete Sándor V. oszt. tanult­ 60 -60 koronát. Összesen 120 kor. 3. V-ik­t­e­m étkezési e­g­y­e­t - a­l­a­p­i­t­v­á­n­y. Ezen alapítványból jutalmat nyertek: Mező Endre II. oszt., Gs. Tóth Antal 11. oszt., Bertalan Antal I. oszt. tanulók 20—20 koronát. Összesen 60 korona. 4. Somossy Béla­ alapitván­y. A mennyiség­­tanban tanúsított jó előmeneteléért ezen alapítványból jutalomdíjat nyert: Sóvágó Tibor VI. oszt. tan. 12 koronát. 5. Cseh B­é­l­a a­l­a­p­i­t­v­á­n­y. Ezen alapítványból ösztöndíjban részesültek: Kovács Gábor VI. oszt., Mező Sándor V. oszt., Fekete János IV. oszt., I. Szabó Gyula III. oszt., Rákóczy István II. oszt., Takács Imre I. oszt. tanulók 100—100 koronát. Összesen 600 korona. 6. K­a z i­n c­z­y-a­l­a­p. Ezen alapból jutalomban részesültek: a) Magyar dolgozatért: Szécsy Lajos VI. oszt. tanuló 6 kor., Kovács Gábor V. oszt. tanuló 6 kor. b) Fordításért: Latin nyelvből : Kiss Lajos VI. oszt. tan. 6 kor., Ercsey Ernő V. oszt. tan. 4 kor. Német nyelvből: Kiss Lajos VI. oszt. tan. 6 kor. Szavalásért: Sóvágó Tibor VI. oszt. tan. 4 kor., Guttmann Mór VI. oszt. tan. 4 koronát. 7. Id. I. Szabó János­ alapitvány. Ezen alapítványból könyvjutalmat nyertek: Somossy József 49

Next