Református gimnázium, Hajdúböszörmény, 1899

VI. oszt., G. Szabó Mihály VI. oszt., Somossy Béla IV. oszt., Winkler József IV. oszt., Szabó Lajos III. oszt., Kovács Gy. Márton III. oszt., Sóvágó Endre II. oszt., Csóké László II. oszt., Erdey István II. oszt., Somossy Béla II. oszt., Horváth Sándor I. oszt., Erdős Lajos I. oszt., G. Varga Péter I. oszt., Sajtos Imre I. oszt., U. Szabó Endre I. oszt., Szilágyi Mihály I. oszt., Puskás Lajos I. oszt. tanulók. 8. P­a­k­s­y Károly u­r a­j­á­n­d­é­k­a : 100 kor.; Rás­ó Gyula u­r ajándéka: 20 kor.; egy­­N­é­v­­t­e­r­e­nce ur ajándéka : 4 kor. Ezen kegyes adományokból szorgalmi dijat nyertek: Ercsey Ernő V. oszt. tan. 20 kor., Lévay József I. oszt. tan. 20 kor., Csokonay József IV. oszt. tan. 12 kor., Bakó Mihály IV. oszt. tan. 12 kor., Oláh Gábor III. oszt. tan. 10 kor., Mannó Pál II. oszt. tan. 10 kor., Péter Károly II. oszt. tan. 10 kor., Kelemen Gábor II. oszt. tan. 10 kor., Guttmann Sándor I. oszt. tan. 10 kor., Fekete Gábor I. oszt. tan. 10 kor. 9. Lányi Géza postamester ur 5 korona aján­dékát, mint a tornában legjobb : Kovács Gábor VI. oszt. tan. nyerte. 10. T­a­n­d­í­j-e­l­engedések. A fenntartó testület ez évben is tandíjmentességben részesítette a szegény sorsú, szorgalmas és jó magaviseletű tanulókat és az egyházunk szolgálatában levő belhivatalnokok fiait szin­tén tandíj mentességben részesítette régi gyakorlat szerint. a) Egész tandíj elengedésben részesültek: Fejszés István, Kath­i Antal, Lévay József, I. oszt., Péter Károly, Mező Endre, Somossy Béla, Tóth András 11. oszt., Beke Antal, Sebestyén Béla III. oszt., Magi István, Sőrés Márton, Andirkó Sándor, Bakó Mihály, Csokonay József IV. oszt., Mező Sándor V. oszt., Pataky Zoltán VI. oszt­­rendes tanulók. b) Féltandíjmentességben részesültek : Takács Imre I. oszt., Varga István I. oszt., Oláh Gábor IfI. oszt., Zeemann József III. oszt. rendes tanulók. Az elengedett dijak összege 220 korona.

Next