Hazai Tudósítások, 1806. 2. félév (1-52. szám)

1806-10-29 / 35. szám

С­т ) — és megtartván ezen Felülírás ideáját így fojt volna a’ Beszéd : Itt szik Csokonai, ízületeit — megholt — Árkádiában élt Ő is, vagy, ha ezen utolsó mondáson változtatni nem szabad. Itt nyugszom Csokonai, szü­­­lettem — megholtam —Árkádiában éltem én is.— De hiszem, ha a’ Poé­ták az efféle hézakokat, a­ Beszéd folyamatának ezen tekerítését, re­pülését vagy kicsapását szépnek tartják, ők lássák.— A­ pillangót sze­­rencsés gondolatnak tartom, de az én fülembe semmivel sem hangzik szebben Lepe, mint Pillangó, akár Pille akár Pilla legyen a’ gyökér, mindeniktől való származtatás illik erre az állatra; valamint a’ Leptél is jó a’ Lepetske vagy röviden Lepke de nem Lepe. Ezenkívül Pillangó (papilio) Lepke (Sphinx) Pille (Phalaena Linn). Lásd Földi Természet Hist. 321. Lap. — A’ Csokonai Ódája pedig az első Nem közzül van egyhez adressirozva. Én a’ Mihály­t sem tartom szükségesnek, hogy Dativusban le­gyen. — Van ollyan ember a’ ki a’ Hamvai helyett szeretne más szót minthogy ez a’ régi megégetéshez illett volna. — Van ollyan értelem is melly azzal tartja, hogy rúgás van ebben a’ szóban Arkadia Is. De­­breczen Városára. — Ez mennyire legyen igaz nem vitatom, mert az őszrehasonlítás itt is gyülölséges és ha Barthelemy után akarunk elin­dulni, az elején mindjárt kedvetlenül megy a’ hasonlatosság, a’hol azt mondatja Anacharsissal Árkádiáról — les paturages -­­­ sont excellens, surtout pour les anes etc.­— A’ költségről­ számot adni a’ Publikumnak illendő, de hogy maradhasson fel valami azt nem látom által, mert hi­­szem a’ költséghez képest lehet a’ követ mindig módolni — arra mind­azonáltal úgy tartom, hogy kellen kihagyni, hogy a’ kő felemelése, vagy felszentelése alkalmatosságával, egy kis Árkádiai Innepet üthet­nénk Dácziában! “ — Tartozom az igazságnak, és a’ megbántatott Debreczennek ezen levél közönségessé tételével, a’ melly — a’ mint látni való éppen nem illyen czéllal volt írva, ’s a’Publikum legyen Bíró! — ha elegedendőek volt­­ ez az írás azon magyarázó jegyzésekre, a­ me­lyek a­ Hazai Tu­dósítások XXX-dik számja alatt, egy egész Város becsületét ingerlő módon sértegetik ? — Mező Berény Folytatása. Ezen Helységnek földje három fő részekből áll: Berény, Nemes- Kereki, Fél-Halom, me­lyek valaha ugyan annyi különös helységek voltak. — Berény a’napkeleti rész, mellyen vagyon a’ falu, a’ Szál­­lók, Ugarok, és Legelő. Azon szántóföldeken, mellyek a’ szállásokhoz közel esnek, a’ régi lakóhelyek kitetszenek. — Nemes-Kertki az és­

Next