Hazai Tudósítások, 1807. 1. félév (1-51. szám)

1807-01-24 / 7. szám

BUDÁRÓL Károly Tsászári Fő Herczeg, kit Felséges Urunk Váczi Püspökké nevezni méltóztatott, a’ napodban Budára érkezett, hogy onnan Püs­pökségének elfoglalására mennyen. Ezen első megjelenését sokan nagy fényességgel várják. Ugyan a’ végre már Gyalog, és Lovas Katonaság is Váczra rendeltetett, de úgy hallani, hogy az Udvari gyász miatt is az ő pompás Beiktatása Májusra fog hallasztani. ZEMPLÉN Vármegyéből» Régtől fogva nem volt annyi Bor és Gabona Vásárlónk, mint most. Mindenütt Israelítákat látunk , kik a’ kotsikat késérik. Úgy ért­jük tőlök, hogy Napoleon Csiszárnak ők is ajánlották volna magokat katonáskodásra, de ő ezt el nem fogadta, hanem azt rendelte, hogy ők Magazinariusok legyenek és borról kenyérről gondoskodjanak. Ezt ők híven tellyesítik is. Tsak azon aggódnak, hogy tovább kell vin­­ti­ek, mint reménytették vala, mivel a’ francziák előbbre nyomultak, és nemtsak Osztrolenkánál győztek, hanem eggyik Seregöket már Moldva Ország felé küldötték, GYŐRBŐL. 4. J*n. Egy idegen ugyan, de meghazafiasodott Nemzetségnek hamar egy* más után következett szomorú történeteit kell jelentenem. Alig érezte még elegendőképen ezen Úri Ház L. Báró Gemmingen Eberhart György­nek 7 dik Nov. 1806. történt halálát (Lásd Hazai Tudósítások Jan. 7-dik nap I. Lev.) midőn új, és szomorúbb tsapás érte. Tudniillik Nagy Mélt. L. Báró Gemmingen Sigmond Generál Úr, Hadiszerek Mestere, múlt Dec. 17 dik napján hos­szas betegsége után meghalt. Mind Ha­­zánkra, mind az emberiségre nézve méltó i­ly érdemes Férfiát bőveb­­ben ismerni. Ő 1724 esztendőben szü­lezett, és 1739-dikben az akkori Ahrenberg Regementnél szolgálni kezdett, már 1742 dikben rendszerént való s­zol­­gálatra és új érdeme miatt (egy Compania Wallónokat állított) Kapi­tánnyá tétetett ; vis­sza ment Majornak 1753-dikban az Ahrenberg Re­gementhez , és 1758 ban Wied Regementjénél Obersterré lett, és ugyan azon esztendőben M. Theresia rendjének vitézévé. 1763 Cs. Kir. Ka­marássá, és Generál Majorrá 1771; Feld Marsai Lieutenantá 1778-dik­­ban , a’ midőn Regementet is nyert. Végre 1788-dikban Hadi Szerek Fő Mesterévé tétetett. De nem tsak ezekkel jelesítetett meg az ő számos érdeme, hanem még Cseh Or.zigi, és Magyar Országi Hazafiúságot is nyert (sindigenatus.) Ezen megtiszteltetése M. Országban 1790-dik

Next