Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1817. 1. félév (1-52. szám)

1817-05-28 / 43. szám

Hímv­d­e­t­é­s­e­k a’ Hazai ’s K­ülföldi Tudósításokhoz.­ ­ Ön­ö­s hirdetések. . Ns. Özvegy Kiss Istvánénál és Fiánál Jósefnél, Pesten a’ T. T. P. P. Piaristák’­ Collegi­um­a alatt lévő Boltjukban , többi között, ezen könyvek is találtatnak: * Palaestina, vagy is a’ Szent Földnek jelenvaló állapotra. Maund­­rell Henrik utazó után. Magyarra fordította Szrogh Sámuel, in 8*o Miskóltzon 1317.’Kötve 2 fi. Csokonai Vitéz Mihály Élete s némelly még eddig ki nem adott Mun­kái. Domby Márton által, in 3­0 Pesten 1817. Kötve 2 fi. 30 fr. Verses Mesék. Nikolai után szabadon készítette Benke Jósef. in 8-0 Miskóltzon 1897. 54 fr. Hunyadi László Tragoedia. Irta Virág Benedek, in 8-0 ig kötve 3 fi. Tizenhatodik Lajos szerentsétlen Franczia Király’ Életének leírása. Magyarra fordította Berta György.’in 8-0 Kassán 1794. kötve 3 fi. Horatius’ Levelei, Wielaridnak magyarázó Jegyzéseivel/ Fordítot­ta Kis János. 1­ső kötet, in 8­o Sopronyban *8 * ь kötve. 2 fi. ló xr. A’ Tudományok’ rövid Summája a’ kissebb oskólabéli gyermekek­nek számára készíttetett olvasni való könyv, löső kötés, in g­o Po­­’sonyban I8°ó. kötve 3 fi 13 xr. Emberi indulatok tüköre , részszerént igaz, részszerént költött tör­ténetekben. Nagy részént Lafontaine után. • in­g-° Pozsonban 1804. k­ötve 2 fi 30 Xr. • Ismét egy két Játék Metastasióból. Döme Káról által. ing-o Pozsory­ban 18­13. kötve 3 fl. 1,5 xr. A Helység . Bírái számadása elkészítésének módja és a’ Helysé­gek Nótáriussál hivatalos kötelességeknek folytatására szolgáló útmutatás. in 4­0 Miskóltzön 1816.’kötve 18 xr. Búza szükségben felsegéllő jegyzések. ’ in 8­0 12 xr. Kis-Aszszonyokat nevelő Intézet. 1) M­ith­ogy Alábbirttak már több esztendőktül fogva Ifjuság nevelésében foglalatoskodnak , és a’ resp. Szülői­nek tellyes megelé­gelésére, a* mint a’ nálunk találkozó Bizonyság levelek mutatják , a*­­( Első Fejlesztendő: 18­17.) )( \

Next