Hazánk, 1899. január (6. évfolyam, 1-27. szám)

1899-01-29 / 26. szám

8­ 6 arany-, 18 ezüst­érem, 30 tiszteleti és elismerő okirat _________ ttUKftateiaétakn­él, terefc­katarraanál, úgymint régi MtSgénsél. FSkép Idt&nS hatást gyakorol a nyomatok lágzésservezetének balodnál. Igen keltemn ao iztt. ftveg ára 1 frt, S flvog bármentve O frt. ifksM m Suzao gyágyuerUraktiaa, kragua-, easmegs- és fltaerkere­­kedtenkbeo. Hagyarorsági k­árilagot firak­tár : TÖRÖK József nsgyuriUni, Király-utca 12. Kitüntetések: a k. k. Handelsmi­nisterium legmagasabb államdija 1883. Nagy aranyérem 1888 I. osztályú Erdem-érem 1880, úgy, mint több díszoklevél. ALAPÍTVA 1870. zongoragyáros Bécs, Vll., Efflechstepistengasse 4. Ajánlja saját gyártmányú zongoráit u. m.: hang­verseny- és rövid zongorákat, különösen azon­­ban a legkisebb 1 és fél méter hosszú diminutiv- és mignon-zongorákat, valamint pianinokat, amerikai rendszerek szerint, kereszthárral, 6 évi jótállás mellett. Fizetési feltételek megálla­podás szerint, a legolcsóbb gyári árakon. Technikum Iltsweida Szászország, I szakiskola­i elektrotechnika I g­tefitéstan kikérésére. ImernS082tá­y főmérnökök és gépész- s­zernekok részére 2 és fél illetve 8 év. , hói « b ), f“k°“tó,y m*vezetők, szerelők, ijarc-! |DMechanikusok stb. részére, a kiké- Ipestetés 1 és fél évig tart. teshtptF^tel/Pr­US " °Mob‘r hónapokban. Ér­i a r­eLl, mis informátiót díjtalanul kald [a Technikum Mittweida titkári hivatala sera bőrketvényedés sem fagyos láb ■£ ■ Már 35 év óta az udvari istállókban ée a na­gyobb katonai és polgári istállókban erő­sitéeül nagyobb fáradalmak előtt s as erők m­sszaszerzésére fárasztó mzenetek után az ide vek merevsége­s nyilalások eseteiben, traf­­gi­ozásnál a lovat rendkívüli munkabírás­ra teszi képessé. Kwizda-[Él] szab. szárszalagvédő gumiból A szab. szárszalagvédők szür­ke, fekete, barna és fehér szín­ben, 4 nagyságban állíttatnak, elő és pedig bal- és jobblábhoz. A megerősitéshes méret a ta-nál. 20—22 cm. ttf.-nél megfelel l.sz. vagysajnak. 22 24 up .• 2, n „ V„ ” ” ” N­ »» 22 30 „ „ „ 4.,, ,, A szab. szárszalagvédők ára szürke szintien darabonkint: sz. 2.78, 2. Sz.. 2.98, 3. ez.­ 3 20 4. sz. 3.65. A szárszalagvédők ára fekete barna és fehér színben, darabon minden nagyságban 20 kr ral drágábbak mint szürke színben KWIZDA-féle­­ KWIZDA-féle Patakenőos repedező­je.Blister, szürke, erős be­­törékeny pataknak 1 do­l dörzsölést tégelyfrd­.25 boz (400 gr.) 1 frt 25 kr.nyeregszappanfanyereg Pataragasztók, mester-­ és szijjak tisztítására és jegespatakőröm 1 nd 80 kr.­conserválásával doboz 1 frt. Főraktár: Kwizda Ferencz János a és k. osztr. msgy., román kir. és bolgár feje­delmi udvari szállító Kerületi gyógyszerész Kornenburgban, Bécs mellett. IQ Bőrgyógyász, bőrápolás, nemi és húgyszervi betegségek szakorvosa. Univ. Med. dr. (Bzinozász. gyógyít gyors és biztos sikerrel, kényelmes módon min­dennemű, húgycsőfolyást, nők fehérfolyását, vi­zelési betegségeket, valamint nemi tehetetlensé­geket és gyengeséget, titkos betegségeket és következményeit, továbbá mindennemű bőrbe­tegségeket, pattogzást, sömört, bőrfekélyeket és kü­­tegeket stb. eltávolít anyajegyet, májfoltot szeplőt, szemölcsöt s mindennemű bőrtorzulást. Lakik: Budapest, VII., Kerepesi­ ut 14. I. em. 1IE11UBL A úti Külön várótermek urak és hölgyek részére-Levelekre azonnali válasz. Olcsó és célszerű találmányok! EDCZOE FEfifflC Bécs, XI, Simem», Lebmik­. 21 Sodronyrácsok, sodronyszövedékek, horgonyozott acélsod­­rony-kerítések, szikrafogók, acélsodrony-lábszőnyegek és minden néven nevezendő sod­ronyéruk gyáré. K­ülönleges­­ség: A legjobbnak elismert sodrony-ágy betétek, amelyek­ből sok ezer drb van polgári és katonai és más intézetekben has»­n diaiban. Mse« árjegyzék issveo és «órai. B8B~ MAGYAR LEVad­a m m FUVOLÁK.: jávorfából, réz-ékitménynyel 5­0 billen. L50 2.— 2.50 3.— 3.75 4.50 frh paszpángfából, réz-ékitménynyel 1 2 3 4 5 61 il n. 4.50 5.25 6.— frt. granatillóból, ujezüst-ékitménynyel 1 2 3 4 5 öbillen. 4.— T.S5~5 T5()~0.25 7.— 8.— frt íbL&rs.g­auer-g­yá­r, csé­sz- és ladar. -u.d­.-v­­saébellátók: BUDAPEST, mi., Kerepesi-ut 36. ÚJDONSÁG M­EGJELENT! A legújabb ■ legjobb FUVOLA-ISKOLA WEIKBAUBE KERESZTÉLY-röL kiválóan alkalmas önoktatásra. Könnyű modorban: ára 2 frt, 2 frt 15 kr­­beküldése ellenében bérmantve küldetik-ÚJDONSÁG Orvosi rendelő in­tézet idült (chronikus betegségekben szenvedők számára V., Váczi-körút 18. sz. Évek hosszú során át ki lett próbálva és páratlan gyógyhatásúnak bizonyult Pl­. Kovács L egy. orvostr. homopatiai gyógymódja amelylyel kizáróla­gosan a vér utján gyökeresen kigyógyit: asthmát, nőbajokat, sápkorságot, szív­ós gyomorbántalmakat, köszvényt — még a legsúlyosabb formát is — súlyos Sb»,saj! «»Ba. — (migrain, álmatlanság, szédülés, hysteria és neurastiénia, gyengességi állapotok agy­gerincbántalom) — makacs- vér- bőrbetegségeket-Egyetlen és legbiztosabb védelem szélhű­­dés, kezdődő vakság és elmezavar ellen. A díjazás mérsékelt. Rendelés naponta 9—1-ig és 1­— 3—6-ig. Meghívásra beteget látogat, nincs többé lábfájás sem tyúkszem Rövid idei viselés után megkönnyebül a járása annak ki czipőjét Dr. Hegyes-féle az egész világon szabadalmazott Asbest talp­betéttel látja el. Párja egyszerű 60 kr. dupla szövésű 1 frt 20 kr. Az asbeat talp­betéttel­ jobban bizony­ija, hogy a cs. és bír. közös hadseregnek és a ta­­kir honvéd­ségnek eddig 8x500 pár szállitáztott. Szét­küldés csakis utánvétellel vagy pénz id­őlegen beküldése és külön 10 kr. franko- Felvilágositások prospektusok és köszönet, nyivánitások ingyen. Általános Asbeatáru gyár betéti tér m­­ég, Bu­dapest, VI.. 8/tv-utcza 18. sem izzadós sem lábdaganat sem lábégés saas Vendéglősöknek zenélő automaták. @gasESE?—­­ VASÁRNAP

Next