Honismeret, 1984 (12. évfolyam)

HAGYOMÁNY - Dr. Bartók Albert: Bulyovszky Gyula

A felvetett néhány gondolatból minden bizonnyal kitűnik, hogy a magyar vámjog, amely lényegét tekintve a nemzetközi áruforgalommal kapcsolatban alkalmazott vámra vonatkozó anyagi és eljárásjogi rendelkezések összessége, olyan jogterület, amelynek eredetét és fej­lődését részleteiben is célszerű megvizsgálni. I. Bulyovszky Gyula, Bulyovszky Lajos és Györfy Franciska szülőktől1 született Rákoskeresz­túron 1826. április 5-én. Atyja uradalmi tiszttartó2 volt. A szülök gondos nevelésben és tanít­tatásban részesítették gyermeküket. Az 1843/44. tanévben a Debreceni Kollégiumban III-ad éves „észtan", a következő tanévben pedig ugyanott a „jogtan" hallgatója volt. A Bulyovszky család a Heves megyei Inoka községből került Rákoskeresztúrra,1 úgy látszik ezért használta írói álnévként az Inokai Csalán nevet.4 Írói tehetsége igen korán megnyilatkozott: 17 éves korában több novella és költemény jelent meg tőle pesti lapokban. A középiskola elvégzése után Pesten jogot hallgatott és 1847-ben ügyvédi oklevelet szerzett, de e pályán sohasem működött. Még ebben az évben az Életképek munkatársa lett és verseket tett közzé a győri Hazánkban. 1848-ban Szemere Bertalan belügyminisztériumában miniszteri fogalmazó volt. Ez év november 9-én házasságot kötött Szilágyi Lilla színművésznővel.' Az 1848-as szerepléséről külön helyen lesz szó. 'Bulyovszky Gyula születési anyakönyvi kivonata, a rákoskeresztúri ev. egyházközség anyakönyvének I. kötet, 109. lap, 13. sorszámú bejegyzése szerint. Jelzete a Rákosmenti Helytörténeti Gyűjteményben (a továbbiakban: RHGY): 71. 3. 198. 2A Debreceni Ref. Kollégium 1967. szept. 23-án kelt értesítése szerint. RHGY 71. 3. 197. 'RHGY 71. 3. 197. ^Gulyás Pál: Magyar álnévlexikon 221. és 532. old 'Bulyovszky Gyula és Szilágyi Lilla házassági .."•yaköryvi kivonata, a pesti ev. egyház esketési anyakönyvének I. kötet, 13. lap 11. sorszámi', bejegyzése szerint. RHGY 71. 3. 202. Di. Szendrei György 23

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék