Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1941 (53. évfolyam, 1-60. szám)

5­2­3 HONVÉDSÉGI KÖZLÖNY A 1 * MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMARA 1- 60. számaiban foglalt SZEMÉLYES ÜGYEK TARTALOMJEGYZÉKE ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM 1941 HIVATALOS KIADÁS BUDAPEST PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1941. JU fOUÍIüJISK U . *l

Next