Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1942 (69. évfolyam, 1-57. szám)

HONVÉDSÉGI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA 1—58. számaiban foglalt SZABÁLYRENDELETEK TARTALOMJEGYZÉKE HATVANKILENCEDIK ÉVFOLYAM 1942. HIVATALOS KIADÁS. BUDAPEST PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1942.

Next