Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1942 (54. évfolyam, 1-53. szám)

1942-04-03 / 14. szám

482 16. számú Honvédségi Közlöny 1942. április 21. dr Kégl Elemért (1917. Budapest — Hatvani Gál Laura), Örhegyi Gyulát (1917- Gyömrő — Vicze Margit), dr Varga Nándort (1904. Szabadka — Bucsányi Matild), Kiss J. Lászlót (1917. Büdszentmihály — D. Kis Gizella), Szokol Ágostont (1915- Csomafalva — Tóth Julianna), Király Ferenc Lászlót (1911- Nyirtass — Szabó Eszter), dr. Sebestyén Lászlót (1907. Negyed — Izsák Eszter), dr. Adleff Ernőt (1902. Segesvár — Karesz Jozefin), Balási Józsefet (1915. Érkörtvélyes — Bujánovics Auguszta), dr. Éltes Lajost (1914. Sepsiszentgyörgy — Pulogor Ilona), dr. Katona Endrét (1911. Erzsébetváros — Rettegi Anna), dr. Simon Istvánt (1907. Bethlen — Páll Ilona), dr. Streitferdt Vilmost (1906. Földvár — Tartler Emma), dr. Teil Norbert Viktort (1900. Szászrégen — Gottschling Emma), dr. Báder Sebestyént (1911. Opálos — Schieber Erzsébet), Glósz Lászlót (1914. Nagyszeben — Szentpéteri Mária), dr. Bogdándy Lászlót (1916. Budapest — Szalay Irén); a következő póttartalékos karpaszomá­nyosokat: 1942. évi április hó 1-ével, 1941. január 1-ei ranggal: Kottler Lászlót (1905. Esztergom — Bruttsy Gizella), Mórócz Sándort (1904. Komárom — Mórocz Júna), Sánta Lajost (1912. Karcag — Sallay Mária), dr. Cizmadia Bertalant­­ (1904. USA — Luth­ Mária). 1942. évi április hó 1-ével, 1942. január 1-ei ranggal: Holczreitter Józsefet (1906. Mezőcsát — Nagy Mária), Hajdú Lászlót (1901. Túrkeve — Péterfi Katalin), dr. Csiszár Vilmost (1907. Magyaróvár — Paule Mária), dr. Münich Józsefet (1911. Mezőberény — Janovics Judit); 5. a honvéd szertiszteknél:*) tartalékos szertári zászlósokká: a következő próbaszolgálatot teljesítő tartalékos karp. őrmestereket: 1942. évi január hó 1-ével, 1942. január 1-ei ranggal: Pacsai Antalt (1909. Pajzsszeg — Göncz Anna), Kovács Imrét (1908. Tószeg — Gombos Zsófia), Gara Zoltánt (1912. Budapest — Kerekes Magdolna); a következő tart. karp. őrmestereket és címz. őrmestereket. 1942. évi április hó 1-ével, 1941. január 1-ei ranggal: Kubista Lajost (1913. Budapest — Blaha Mária), Stepp Henriket (1914. Budapest — Eckert Borbála), Holczer Sándort (1913. Bátyú — Belényesi Erzsébet), Tusnádi (Tuckovic) Ernőt (1915. Kispest — Schnepf Lujza), Sebestyén Lajost (1915. Debrecen — Kádár Mária).

Next