Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1942 (54. évfolyam, 1-53. szám)

1942-04-03 / 14. szám

272 14. számú Honvédségi Közlöny 1942. április 3. 1942. április 1-i ranggal: főhadnagyokká; a következő hadnagyokat: 1940. évi május hó 1-ével: 1939. november 1-i ranggal: dr. Zöldi Mártont (1. rangszám); 1942. évi április hó 1-ével: 1942. április 1-i ranggal: dr. Kiss Gyulát II. ( 3. rangszám), dr. Martélyi Istvánt ( 7. ), Dalmy Ádámot ( 8. ), dr. szépvizi Imreh Gézát ( 9. ), dr. Bánsági Bélát (10. ), Margó Pált (11. ), nemes bárcziházi Bárczy Dezsőt (12. ), Komáromy Lászlót (13. ), nemes bresztyennei Bresztyenszky Lászlót (14. ), vitéz Horváth Árpádot (15. ), Pintér Lászlót (16. ), dr. Bátky Kázmért (17. ), dr. Kertész Lajost (18. ), Maklári-Klekner Pétert (19. ), dr. Kun Imrét (20. ), Nyilas Ivánt (21. ), dr. Mezlényi Egont (22. ), Finta Imrét I. (23.­­ ), Nagyhetényi Jenőt (24. ), dr. Bazsó Lajost (25. ), Bodonyi Károlyt (26. ), nemes Simon Lászlót III. (27. „ ), dr. Szentandrássy Eleket ( 1. rangszám), nemes posoni Szent-Martoni Ernőt ( 2. „ ), dr. nemes Németh Lászlót ( 3. ,, ), Korondi Bélát ( 4. „ ), dr. Csáki Józsefet (5. „ ), dr. Csellár Gábort ( 6. „ ), dr. Bányai Lászlót ( 7. „ ), dr. Kőrössy Zoltánt ( 8. „ ), dr. nemes lépesfalvi Lépes Ottót (9. „ ), dr. Nyerges Pált (10. „ ), dr. Vörös Lászlót (11. „ ), Radnay Lászlót ( 1­ rangszára), Botond Lászlót II. ( 2- 3. ), Fadgyas Lászlót ( 3. „ Raskó Lászlót ( 4. „ vitéz nemes pákosi Paxy Károlyt ( 5. „ ), Száday Bélát ( 6. „ ), Tarnóy Gyulát (7. .. )­Kulifay Lászlót (8. ., ), Nagy Bélát III. ( 9. „ ), Gerencséry Mihályt (10. ,, ), Lóm Bélát . (.­ .. )­Csaba Lajost (12. „ ).

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék