Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1943 (70. évfolyam, 1-54. szám)

Wu. I H­X, ^HHff-No S-Ш | HONVÉDSÉGI KÖZLÖNY »­0 MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMARA 1954. számaiban foglalt SZABÁLYRENDELETEK OSZTÁLY-ÉS BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓJA * HETVENEDIK ÉVFOLYAM 1943. HIVATALOS KIADÁS ) L •­V BUDAPEST PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1943.

Next