Honvédségi Közlöny a Magyar Honvédség számára, 1945 (72. évfolyam, 1-26. szám)

­-— . A MAGYAR HONVÉDSÉG SZÁMÁRA 1­5-26. számig HETVENKETTEDIK ÉVFOLYAM 1945. —ж 1———­ HIVATALOS KIADÁS. BUDAPEST SZIKRA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1916. Ára: 592.500 pengő.

Next