Honvédségi Közlöny a Magyar Honvédség számára, 1948 (75. évfolyam, 1-36. szám)

1948-10-15 / 29. szám

438 29. számú Honvédségi Közlöny 1948. otkóber 18. Dóczi Mihály (1911. Czirbus Eszter) ht. főtörzsőrmes­ter törzsőrmesteri (rangja: 1943. VIII. 1.), Fauszt József (1921. Wagner Terézia)­­ őrmester t. őrmesteri (rangja: 1944. X. 1.), Fazekas József (1915. Molnár Lidia) ht. törzsőrmester törzsőrmesteri (rangja: 1944. X. 1.), Fábián Zoltán (1920. Berza Klára) ht. hadnagy őrmes­teri (rangja: 1944. V. 1.), Finta László (1910. Horváth Eszter) ht. törzsőrmester törzsőrmesteri (rangja: 1944. VIII. 1.), Gelencsér Gyula (1921. Németh Terézia) ht. törzsőr­mester őrmesteri (rangja: 1944. VI. 1.), Giller István (1907. Bendy Katalin) ht. alhadnagy fő­törzsőrmesteri (rangja: 1941. X. 1.), Giczi József (1914. Hámor Erzsébet) ht törzsőrmester őrmesteri (rangja: 1941. V. 1.), Gyergyói János (1914. Bodor Etel) ht. törzsőrmester törzsőrmester' (rangja: 1944. X. 1.), Haviár László (1915. Tóth Teréz) ht. őrmester őrmes­teri (rangja:­ 1944. X. 1.), Horváth Antal (1918. Hermán Mária) ht. őrmester őr' "mesteri (rangja: 1944. X. 1.), Hoós József (1914. Szendi Mária) ht. törzsőrmester törzsőrmesteri (rangja: 1944. XI. 1.),­ Kalmár József (1919. Kozma Mária) ht. őrmester sza­kaszvezetői, Klemann József (1919. Mescher Mária) ht. törzsőr­mester törzsőrmestert (rangja: 1944. XI. 1.), Kövesdi Mihály (1919. Csenterics Fán ) ht. őrmester őrmestert (rangja: 1944. IX 1 ), Kurilla Pál (1921. Belczián Mária) ht. főhadnagy őr­mesteri (rangja: 1944. V. 1.), Lantos József (1915. Böndicz Júlia) ht. törzsőrmester őrmesteri (rangja: 1944. X. 1.), Linberger Albert (1919. Tremmel Teréz) ht. őrmester őrmesteri (rangja: 1944. X. 1.), Mól­nár János (1919. Fekete Emerentia) ht. őrmester őrmesteri, (rangja: 1944. VII. 1.), Morvai László (1914. Marton Teréz) ht. törzsőrmester törzsőrmesteri (rangja: 1944. V. 1.), S. Nagy István (1914. Gerse Ilona) ht. törzsőrmester törzsőrmesteri (rangja: 1944. V. 1.), Németh András (1913. Nagy Katalin) ht. törzsőrmester törzsőrmesteri (rangja: 1944. XI. 1.), Németh János (1924. Szuchon Anna) t. szakaszvezető szakaszvezetői (rangja: 1944. VII. 1.), Palotai Ferenc (1895. Wlad­ Ágnes) ht. százados szá­zadosi (rangja: 1944. IX. 1.), Párkányi János (1913. Pozsár Julianna) ht. őrnagy őr­mesteri, Szabados György (1898. Lekács Anna) ht. főtörzsőr­mester alhadnagyi (rangja: 1944. XI. 1.),­ Szabó Károly (1920. Kovács Teréz) ht. őrmester sza­kaszvezetői, Szenes Lajos (1912. Rúzsa Ilona) ht. törzsőrmester törzsőrmesteri (rangja: 1944. XI. 1.), Tóth Sándor (1917. Androsits Katain) ht. őrmester őrmesteri (rangja: 1944. IV. 1.) rendfokozatát, mint valószínűsítettet elismerem. Adomány kezelje. (Rendelet száma: 36.341/éln. szü.—1948. október hó 4-én.) Átminősítés Dr. Komáromi Szilveszter (1919. Kiss Franciska) ht. hadnagyot 1948. évi október hó 1-ével, a III/d. Ál­lománycsoportból — a tüzérségtől — a III/a. Állo­mánycsoportba — a gyalogsághoz — átminősítem. (Rendelet száma: 37.030/em­. szü—1948. szep­tember hó 22-én.) Polgár József (1914. Karácsonyi Júlia) ht. alhadnagyot 1948. évi október hó 1-ével, a III/a. Állománycso­portból — a gyalogságtól — a VII/c. Állománycso­portba — a vívómester tisztekhez — átminősítem. (Rendelet száma: 36.176/eln. szü.—1948. szep­tember hó 27-én.) Nyugállományba helyezés Sterneggi-Günther Ferenc (1892. Sardagna Matild­­hi ezredest 1945. évi november hó 1-ével, a katonai el­látási törvény 2. §. d) pontja alapján nyugállo­mányba helyezem. A 14.882/Elnökség—1948. sz. körrendelet értelmé­ben egyenruha viselésére »nem jogosult. (Rendelet száma: 33.816/eln. szü.—1948. szep­tember hó 27-én.) Virágh István (1898. n. Jancsó Gabriella) ht. ezredest 1948. évi augusztus hó 1-ével, a katonai ellátási törvény 2. .§. d) pontja alapján nyugállományba he­lyezem. A 14.882/Elitökség—1948. sz. körrendelet értel­mében egyenruha viselésére nem jogosult. (Rendelet száma: 31.672/eln. szv.—1948. szep­tember hó 24-én.) Kardos Lajos (1894. Fonód Róza) ht. szv. alezredest 1946. évi január hó 1-ével, a katonai ellátási tör­vény 2. §. d) pontja alapján nyugállományba he­lyezem. A 14.882/Elnökség—1948. sz. körrendelet értel­mében egyenruha viselésére nem jogosult. (Rendelet száma: 33.803/eln. szü.—1948. szep­tember hó 24-én.) Besenyi Rezső (1899. Gosztefer Berta) dt. alezredest .1948. évi szeptember hó 1-ével, a katonai ellátási törvény 8. §-a alapján, az ezt kiegészítő tc. 2. §. 2. bek. b) pontjának figyelembevételével nyugállo­mányba helyezem. A 14.882/Elnökség—1948. sz. körrendelet értelmé­ben egyenruha viselésére nem jogosult. (Rendelet száma: 38.145/eln. szü.—1948. szep­tember hó 17-én.) Gogl Béla (1893. Bausch Julianna) dt. alezredest 1948. évi augusztus hó 1-ével, a katonai ellátási törvény 8. §-a alapján, az ezt kiegészítő tc. 2. §. 2. bek. b) pontjának figyelembevételével nyugállományba he­lyezem. A 14.882/Elnökség—1948. sz. körrendelet értelmé­ben egyenruha viselésére nem jogosult. (Rendelet száma: 38.144/el­. sz­.—1948. szep­tember hó 24-én.) ____ Kovács Andor II. (1900. Wolsinzky Natália) ht. alez­redest 1948. évi november hó 1-ével, a katonai ellá­tási törvény 2. §. d) pontja alapján nyugállományba helyezem. A­­ 14.882/Elnökség—1948. sz. körrendelet értelmé­ben egyenruha viselésére nem jogosult. (Rendelet száma: 30.707/eln. szü.—1948. szep­tember hó 24-én.) ____ Szentandrássy Géza (1894. Keller Gizella) ht. alezredest 1948. évi november 1hó 1-ével, a katonai ellátási tör­vény 8. §-a alapján — hivatalból — nyugállományba helyezem. A 14.882/Elnökség—1948. sz. körrendelet IV. fej. 3. pontja értelmében egyenruha viselésére nem jo­gosult. (Rendelet száma:: 31.751/eln. szü—1948. október hó 1-én.) Dr. Votin József (1910. Bölcskei Julianna) ht. o. őr­nagyot, Jablonszky Béla (1916. Rimóczy Judit) ht. századost, Szervey Attila (1921. Simon Irma) ht. főhadnagyot 1948. évi november hó 1-ével, a katonai ellátási tör­vény 8. §-a alapján — hivatalból — nyugállo­mányba helyezem.

Next