Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Tárgymutató, 1874-1887

v • • •• I wu ° • UYA^ 1 -V*, «Ы _ / . i " ' TÁRGYMUTATÓJA az 1874. évi január hó 1-től 1887. évi decz. 31-ig „IRend­eleti ZECözlörxy^-beix megjelent KÖRRENDELETEKNEK. BUDAPEST, l_ É G­R­Á­D­Y -TESTVÉREK 1888. -Cp\-

Next