Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Tárgymutató, 1883-1892

? инь Sm TÁRGYMUTATÓJA az 1888. évi január 1-től 1892. évi decz. 31-ig A „RENDELETI KÖZLÖNYE­ BEN megjelent KÖRRENDELETEKNEK. AbPré-BUDAPEST, PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1893. d­r

Next