Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Tárgymutató, 1904-1910

NYOMDÁJA TÁRGYMUTATÓJA az 1904. évi január 1-től 1910. évi deczember 31-ig A „RENDELETI KÖZLÖNYÉBEN KSH Könyvtár megjelent 0000000172245 KÖRRENDELETEKNEK. PALLAS BUDAPEST, RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1911.

Next