Katonai Szemle 1954/2

1954 / 8. szám

Felelős szerkesztő: Köteles Jenő völgy. Felelős kiadó: Katonai Szemle Szerkesztőség. Szerkesztőség: H. M. Harckiképzés és Testnevelési Ősiség, Bpest, V., Markó­ utca 12. Postafiók, Bp., 502. pf. 5. 4638/2 — Vörös Csillag Nyomda, Budapest. Felelős: Poroszka L.

Next